Fotoğraf Sanatı ve 500px.com

Bir süredir yolladığım fotoğraflar 500px.com sitesinde hızla “Popular” kategorisine giriyor. Sizlerle paylaşmak istedim.

Fotoğrafçılığa adamakıllı girişim 15 yıl kadar oldu. Binlerce poz fotoğraf çektikten sonra kafamda bir kadraj, ışık kompozisyon mevzusu oluştu.

Yıllar önce yazdığım DSLR ile fotoğrafçılık ve fotoğrafçılığa giriş makalesini okumak isteyebilirsiniz. Alabildiğine eğlenceli bir giriş olacaktır sizin için.

Gelelim, çektiğim düzenlediğim fotoğraflara.

Takipte kalmak isterseniz 500px hesabım 
https://500px.com/suleymansonmez

Çektiğim fotoğraflardan bir seçki:

Like what you read? Give Süleyman Sönmez a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.