Web’de Zaman Yolculuğu | Kapanmış Siteleri Görün

Web’in zamanda yolculuk makinesi. Merak ettiğiniz sitenin adını yazın, aylar yıllar önceki halini görün. Tam… 487 milyar web sayfası arşivlerinde!

Hatta şu an kapanmış bir site bile olsa. Arşivciliğin bu kadarına pes doğrusu. Internetin milyarlarca sayfadan oluştuğunu düşünürsek bir de…

https://archive.org/web/

Örneğin kişisel sitemin 2005'teki görünümü :) O zamanlar Adobe Flash modaydı.

Ayrıca açılan sayfada sitenin şu anki halini saklama seçeneği var.

Diyelim bir web sayfası ya değişirse değişmeden kapanmadan canlı bir kopya oluşturmak istiyorsunuz. İşte bunu yapıyor. Bu az bulunan hizmet bir nevi zamana karşı delil. Sayfa değişse bile sizin görüntü aldığınız andaki görüntü kalıyor.

Örnek:
https://web.archive.org/save/_embed/https://www.gunesintamicinde.com/

Sonrasında tam o güne ait link de beliriyor. Bu örnek 6 Haziran 2016 tarihine ait.

https://web.archive.org/web/20160606073143/https://www.gunesintamicinde.com/

Sayfanın en üstünde daha önceki ve sonraki tarihlerde alınmış kayıtlar arasında gezmeniz de mümkün..

PAYLAŞ


Originally published at www.gunesintamicinde.com.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.