Apie gyvenimą pilną saulės

Mes gyvename Šiaurės Europos — miškų, švelnaus Baltijos jūros smėlio ir vinguriuojančių upių — krašte. Nė už ką neiškeistume Lietuvos peizažų į egzotiškas Karibų salas ar Holivudo kalvas. Tik miškais atkeliavus rudeniui sunku atsisveikinti su saule. Kažkada Los Andžele sutiktas taksi vairuotojas kalbėjo: „Nesvarbu, kad tau buvo sunki diena, kad ką tik susipykai su mylimu žmogumi ar net atleido iš darbo (atrodė, kad jis tikrai bent keletą kartų tai patyrė), išeini į lauką, pečius apglėbia saulės šiluma, ir iškart geriau pasidaro.“ Juk visi žinome, kaip gera nubusti saulėje skęstančiame kambaryje ir kad tikrai nesinori burbėti lauke šviečiant saulei.

Sun365 atsirado todėl, kad mes nenorėjome skonio stipriklių, pridėtinio cukraus, pasterizuotų, gazuotų ir dar visaip kitaip „-uotų“ gėrimų. Sulčių skyrius parduotuvėje yra lyg gerųjų mikroelementų ir vitaminų kapinynas. Juk ar gali šviežias produktas stovėti ne šaldytuve? Vaisius ir daržoves atsivežti iš saulėtų kraštų, sultis iš jų spausti ne sulčiaspaude, o lėtu šaltuoju spaudimo būdu užtrunka daug ilgiau. Tik virintos sultys gali būti pastatytos į sulčių lentyną, kur jos mėnesių mėnesius ramiai sau laukia pirkėjo. Mes tokių sulčių negertume, tačiau ir namie kasryt krapštytis bei ieškoti geriausių produktų ne sezono metu nėra laiko…

Tad ir sukūrėme tai, ko patiems trūko. Sun365 Times yra visai ne apie mūsų sultis, o apie gyvenimą, kupiną saulės ir energijos, apie žmones, vietas, gyvenimo būdą, pasirinkimą ir idėjas, kurios įkvepia.

Gero skaitymo!

Susitinkam @sun365juices

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.