Apple Watch 3 Telefon Olarak Kullanmak

Apple Watch 3. seri ile birlikte telefon olarak kullanabilme özelliği geldiğini ilan etti. 3. seri Apple Watch saatler sim kart olmadan mevcut bir iPhone 6 ve üzeri telefonunuzun olması ve telefon ile aynı operatör servis sağlayıcı olması gerekiyor.

Bunu sağladığınızda cep telefonunuz olmadan sadece Apple Watch ile telefon görüşmeleri yapabileceksiniz.

Henüz Türkiye için Yok!

Apple Watch US sayfasına bakarsanız modeller GPS ve GPS+Cellular olarak görünmektedir. TR sayfasında ki modeller ise sadece GPS. Bunun sebebi henüz Apple ile Türkiyede hizmet veren servis sağlayı operatörler arasında anlaşma sağlanmamış gibi görünüyor.

Cellular özelliği sadece Türkiye için yok değil. Bir çok ülkede de henüz yok. Hangi ülke ve hangi operatörlerin olduğu liste Apple Watch Cellular sayfalarında listelenmiş.

Yurtdışından GPS+Cellular bir tane alıp gelseniz bile, Türkiye içinde çalışmayacaktır.

GÖSTERİM 44

AMP
Apple Watch 3 Telefon Olarak Kullanmak


Originally published at www.sunipeyk.com on September 14, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.