Google’dan Grup Paylaşım Uygulaması; Spaces

Google Spaces ikonu ile görsel

Google Spaces ikonu ile görsel

Yeni bir sosyal medya uygulaması, Spaces

Google sosyal medya uygulamalarından -elbette- vazgeçmiyor. Geçmişte kapattığı Orkut, Buzz, Friend Connect, Jaiku, Meebo gibi uygulama ve servisleri vardı, hatırlarsanız. 
Google plus’ın kapatılacağı ara ara dillendiriliyor, ancak yeni bir oluşum gelmeden bu gerçekleşemez.
Spaces ise bunlara bir alternatif değil. Daha küçük olarak konumlandırdığı bir grup paylaşım uygulaması. Sadece uygulama değil bir servis de denebilir. Çünkü, Google hesabınızla herhangi bir bilgisayar ile de ulaşabiliyorsunuz.

Google Spaces’ e ulaşmak için

Bakalım Google’ın bu servisi ne kadar tutacak. İlk izlenimler çok olumlu değil. Ürünün tam olarak ne olduğu ve ne amaçla kullanılabileceğinin çok net olmadığı görüşleri yaygın olarak paylaşılıyor.

Like what you read? Give Sunipeyk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.