Mobil Uygulamanız Var Diye Sitenizi İhmal Etmeyin

Mavi üzerine siyah çizgilerle app- uygulama ikonu

Mavi üzerine siyah çizgilerle, app- uygulama ikonu

Markalar, servisler, hizmetler mobil uygulama yapıyorlar, yaptırıyorlar. Bunda bir şey yok, elbette. Ancak uygulamanızın olması, sitenizi ihmal etmenize sebep olmamalı.

Uygulama, mobil site, responsive

Hangisi? Uygulama mı yapalım? Mobil sitemiz mi olsun? Sitemiz responsive mi olsun?
Hepsi mi?
Hepsi de olabilir. Bu sizin, markanızın, servisinizin, ürününüzün ihtiyacı ve hedef kitlenizin ihtiyacı/ kullanımı gibi etkenlere bağlıdır. Bunlardan biri veya birkaçına sahip olmanız diğerini ihmal etmenize sbep olmamalı.
Sizin sunduklarınız veya sunmak istedikleriniz dışında, kullanıcınızın kendi alışkanlıkları vardır.
Araştırmalarınız sonucu kullanıcılarınızın uygulama sevdiklerini, uygulama üzerinden size ulaşmayı tercih ettiklerini bulmuş olabilirsiniz. Yeterli mi? Ya henüz kullanıcınız olmamış kişiler?
Potansiyel kullanıcılarınız önce nereye bakacaklar?
Yanıt; sitenize. Ve büyük olsalıkla, mobil bir cihaz ile bakacaklar. Hatta sizde sitenize uygulamanızı indirebilmeleri için bağlantısını sitenizden veriyorsunuzdur. Fakat, siteniz mobil uyumlu değil. Oldu mu, şimdi?
Cep telefonundan sitenize girdiklerinde masaüstü versiyonu ile karşılaştıklarında, o potansiyel kullanıcının hakkınızda ki izlenimi ne olur? Sıfır.
Tamam, belki sıfır değil, ancak puan kaybetmeye ilk andan başlamış oluyorsunuz.

Mobil Uygulamam Var, Siteme Girmeyiversinler

Diyebilirsiniz. Ancak demeyin. Boş, gereksiz, faydasız bir önerme bu artık günümüzde. Bir çok ünlü ve büyük marka normal sitelerini önce mobil düsturu ile yeniden yaptı. Müşterisini yakalayacağı, kullanıcısının ilk olarak temas kuracağı yerin sitesi olduğunu bilen markalar, ürünler bunlar.
Mobil uygulamanızı yaptırmak için çok para harcamış da olabilirsiniz. Bu harcamanızın çok daha azı ile sitenizi de elden geçirin, geçirtin. E-ticaret bölümlerini olmasa bile içerik kısımlarını responsive, mobil uyumlu hale getirin/ getirtin.

Siteniz En Önemli Vitrininiz

Mobilleşen dünyada artık en önemli vitrininiz siteniz. Sizin hakkınızda verilecek ilk kararları, ilk teması etkileyecek en önemli aracınız. Fark yaratabileceğiniz bir mecra. Kullanmıyorsanız, kullanamıyorsanız baştan kaybediyorsunuz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.