Sadece CSS ile İçerik Gizle Göster

Herhangi bir javascript ve/ veya benzeri kullanmadan sadece CSS ile herhangi bir içeriği gizleme/ gösterme mümkün. Bunun elbette bir çok yolu var. Aşağıda bulduğum en kolay yol olarak görünüyor. Kodları gayet temiz.

Mavi arkaplan üzerine siyah beyaz toggle ikonu

CSS Kodları

4 satır sade CSS kodu yeterli.
 .showhide { margin-bottom: 0.4em; } .showhide .show { display: none; } .showhide:target .show { display: block; }

.showhide:target .hide { display: none; }

HTML Kodları

Html kısmına ekleyeceğiniz kod örneği.
 <div>Bu Bölüm Gizli</div> <div id="xxxxx" class="showhide"> <div class="hide"> <a href="#xxxxx">Bölümü Göster/ Aç</a> </div> <div class="show"> <a href="#makehide">Bölümü Gizle/ Kapa>/a><br /> İstediğiniz, göster/ sakla içeriği koyacağınız kısım</div>

</div>

xxxxx şeklinde gösterilen yerlere istediğiniz ismi verebilirsiniz.

Kaynak:CSS hide / show demo


Originally published at www.sunipeyk.com on March 6, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.