Site Kodları Yeniden, Tamamen Geçerli

Valid/ Geçerli html5 ve CSS3

Valid/ Geçerli html5 ve CSS3

Site tema kodlarını ilk hazırladığımda html5 ve CSS3 olarak geçerliydi. Daha sonra site üzerinde gerek ihtiyaç gerekse görsel denemeler sırasında bu geçerli durumundan uzaklar düştük. Yeniden ve tamamen geçerli kodlara dönmek gerekiyordu. Çünkü buna takıntılıyız ki

Hem html5 Hem de CSS3 Olarak Geçerli

2013 yılında geçerli olan kodlara bu sene yeniden döndük. Elbette yüzlerce kod iyileştirmesi ile. Bildiğiniz gibi “site ev gibidir”. İşleri hiç bitmez. Eksikleri, hataları hep vardır. Hep bir şeyleri değiştirmek, geliştirmek, iyileştirmek gerekir.
Geçerli kodlar uğruna ufak tefek bazı şeylerden vazgeçtiğimiz de oldu. Görünüm ve işlevsel olarak pek önemli sonuçları olan özellikler değildi. Biz de attık gitti.
Ve artık html5 ve CSS3 geçerlilik testlerinde tamamen hatasız bir site oldu, yeniden.

Yapısal Veri Kodlarımız da Geçerli

Site kod iyileştirmelerini yaparken Yapılandırılmış Veri Biçimlendirme — Google buna Yapısal Veri ismini vermiş- kodlarını da elden ve gözden geçirdik elbette. Yapısal Veri kodlamamız da geçerli. Yapısal Veri Tet Aracı ile siz de kontrol edebilirsiniz.

Like what you read? Give Sunipeyk a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.