Site Zeminlerinize base64 efektleri verin

Sitenizde arkaplan veya herhangi bir renkli zemine görsel kullanmadan noise denilen efekt vermeyi anlatıyor bu yazı.
 Anlatması zor. Çünkü bu noise efekti Türkçe nasıl adlandırabiliriz bilemedim. Nasıl yapıldığı ise çok kolay.

Base64 ile CSS noise efekti

Arkaplan rengi olan bir CSS elemetine bir Base64 kodu eklemeniz yeterli oluyor. Daha iyisi ise, CSS dosyanızda bu kodu bir class olarak kaydedip html kodlarınızda istediğiniz yerde bu class‘ı da ekeleyerek kullanmak.

ÖRNEK

Bu sitede kullandığım örnek body için.
 <body class="diger diger noise">
 Body elementimizin classına diğerlerinin yanında bir de bu noise classını ekliyoruz.
 Peki bu kodu nasıl ve nereden bulacağız?

Base64 Noise Generator

Base64 Noise Generator bu iş için harika bir servis. İnternet tarayıcınızdan istediğiniz kodu oluşturabiliyorsunuz.

GÖSTERİM 0

AMP
Site Zeminlerinize base64 efektleri verin


Originally published at www.sunipeyk.com on September 27, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.