WordPress için JSON-LD

Google yapılandırılmış veriye çok önem veriyor. Yapılandırılmış Veri Biçimlendirme ile Arama Motorlarında Daha Yukarı Çıkmanız mümkün.

Siteniz için

kullanabiliyorsunuz. Introduction to Structured Data yazısında Google temel bilgileri sunmuş. Burada belirttiği üzere Google JSON-LD kullanılmasını öneriyor.
 Microdata uygulaması daha kolay görünmesine rağmen WordPress kodlarınızın içine katmak gerektiği için dosya ve kod yönetimini zorlaştırıyor.

WordPress içinde JSON-LD Kullanımı

Bazı JSON-LD kodlarının header veya footer’a eklenmesi yeterli. Biz footer bölümünü tercih ediyoruz.
 İlk ekleyeceğimiz;

<script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite",

"name": "SITEADI",

"url": "http://www.siteadı.com" }

</script>

<script type="application/ld+json"> { "@context": "http://schema.org", "@type": "WPHeader",

"name": "SITEADI",

"url": "http://www.siteadı.com" }

</script>

Böylece WebSite ve WPHeader tanımlarımızı yapılandırmış olduk. Kırmızı bölümleri kendi sitenize göre düzenlemeniz gerekmektedir.
 Devamı sayfalarda;

Sayfalar: 1 2 3


Originally published at www.sunipeyk.com on April 4, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.