SUPERKODERS
Published in

SUPERKODERS

Letem frontendovým světem, vol. 7

S odstupem měsíce jsme připravili další sadu novinek z našich pravidelných frontendových porad. A že jich není zrovna málo. 😊

Srovnání výšek bez JavaScriptu pomocí CSS Gridu a „display: contents;“

V minulém díle jsme si ukazovali jednoduché použití a výhody používání
display: contents;“.

Nyní si na příkladu ukážeme další vychytávku v podobě srovnání výšek bez JavaScriptu. Srovnání komponent mezi boxíky (např. název produktu) na jeden řádek? S CSS Gridem žádný problém. Dokonce ani nemusíme čekat na podporu pravidla subgrid.

Zde je náš malý experiment, jak pomocí „display: contents;“ a pár CSS proměnných nakódovat výpis z říše kodérových snů.

Jak využít HTML tag WBR a entitu ­?

<wbr> a &shy; slouží k zajištění lomu řádku na specifickém místě v textu.

Tag <wbr> je zkratka z anglického “word break opportunity”. Slouží k označení místa, kde se může text přerušit a převést na další řádek, pokud dojde k zalomení. Tato vlastnost je užitečná především pro dlouhá slova, která se nemohou vejít na řádek a v případě potřeby je nutné je přerušit.

Entita &shy; je nerozdělitelná pomlčka a je také určena k označení místa, kde lze přerušit slovo při zalomení řádku. Máte-li dlouhé slovo a chcete ho po určitém znaku zalomit pomlčkou, použijete právě &shy;

Více se o obou vlastnostech dozvíte na následující stránce.

Stimulus snippets

Povedená knihovna JavaScriptových Vanilla komponent, která využívá framework Stimulus. Hlavní výhodou této knihovny je, že umožňuje snadno a rychle vytvářet interaktivní komponenty na webových stránkách, bez nutnosti použití složitých frameworků.

Vytvoření nové komponenty pomocí této knihovny je velmi snadné a intuitivní. Komponenty jsou následně lehce přizpůsobitelné a rozšiřitelné pomocí vlastního CSS stylu a JavaScriptového kódu.

Knihovna má velmi dobrou dokumentaci a aktivní komunitu vývojářů. Více podrobností a ukázky zde.

Kouzla s SVG na počkání

Připravili jsme si pro vás ukázku naší práce s SVG, kterou jsme využili na projektu PageSpeed.

Potřebovali jsme vyřešit obarvení křivky v grafu podle definované hranice. Pro dosažení požadovaného výsledku jsme spojili <pattern> se stroke atributem. Následnou automatizaci pak vyřešilo pár řádků JavaScriptu. Podívejte se na naši názornou ukázku.

Firefox 110 má podporu Container Queries

V minulém díle jsme vás informovali o blížící se podpoře Container Queries v dalším releasu Firefoxu. A už je to tady! Container Queries má nyní podporu ve všech moderních prohlížečích.

Co jsou Container Queries a jak se používají popisuje ve výborném článku Martin Michálek.

<animateMotion> v SVG — animace bez JavaScriptu a CSS

<animateMotion> je jedna z mnoha funkcí, kterou lze využít pro animování SVG. Tato funkce umožňuje plynulé pohyby prvků SVG v rámci určité trasy. Princip fungování <animateMotion> je založen na definování cesty, po které se bude prvek SVG pohybovat.

Pro <animateMotion> můžeme definovat následující vlastnosti:

  • dur: Doba trvání animace.
  • repeatCount: Počet opakování animace.
  • rotate: To lze považovat za orientaci na cestu. Zajistí, aby animovaný prvek vždy směřoval ve směru jízdy.
  • path: Skutečná cesta, kterou bude prvek následovat.

S nástupem Chrome 110 a Firefox 110 je využívání <animateMotion> posvěceno. Více informací o celé problematice včetně ukázek, najdete například v tomto článku.

Jak na zpožděný request pomocí slowfil.es?

Službu můžete použít pro testování výkonu. Poskytuje veřejně dostupné soubory JavaScriptu, CSS, fontů či obrázků, které lze zahrnout do stránek. U souborů můžete ovládat jejich výkonnostní charakteristiky pomocí parametrů dotazu HTTP. Můžete definovat zpoždění, ukládání hlaviček do mezipaměti a kód stavu odpovědi.

GUI challenges

GUI challenges je webová stránka / video série, která se zaměřuje na vývoj uživatelského rozhraní a UX designu. Služba obsahuje video tutoriály pro vývojáře, kteří se chtějí zdokonalit v tvorbě uživatelských rozhraní a zlepšit své schopnosti UX designu.

Přinejmenším může mnohým sloužit pro návrh nejrůznějších komponent, best practices a jak postupovat u jednotlivých kroků. Zajímavá inspirace, která může být leckomu nápomocna.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store