OM SUPERTANKER

John Jacobsen
Mar 16, 2016 · 1 min read

Etter å ha jobbet med strategi i over 15 år har det alltid forundret oss hvor lite kreativitet det er i strategiske prosesser. Det er et tankekors fordi strategiene legger føringer for selskapets fremtid, og kreativitet trengs for å finne nye forretningsmuligheter. Fremdeles ser vi få organisasjoner som jobber systematisk med kreativitet.

Følg bloggen vår “mer kreativitet i forretningsutvikling”

I dag er Supertanker et rendyrket kreativt strategibyrå som jobber med posisjonering av selskaper, konsept og forretningsutvikling. Vi er et lite byrå sammenlignet med de internasjonale konsulenthusene, men likevel får vi jobbe for flere av de største og mest toneangivende selskapene i Norge og Norden. Vi tror det er fordi vi tenker annerledes, og at vi legger vår egen personlighet i potten når det kommer til gjennomføring. Våre ideer har ofte vært annerledes enn kundene var kjent med fra før, det har gitt oss solid operativ erfaring med implementering og større endringsprosesser.

Vi har brukt vår erfaring fra både strategi og kreativ bransje til å utvikle vårt eget metodeverk for kreativitet i strategi. Kreativitet som åpner for stor grad av nytenkning, og innsikt som er fokusert på realisme og gjennomføringsevne. Metodeverket er gjennom tiden blitt en verktøykasse som vi også kan implementere hos kundene våre.

Supertanker AS

Vi er et kreativt strategibyrå som skaper konkurransekraft ved å tilføre kreativitet til strategi og forretningsutvikling.

    John Jacobsen

    Written by

    Founder/CEO Supertanker, founder Møllendal Fetevare / Bergen Brunsj

    Supertanker AS

    Vi er et kreativt strategibyrå som skaper konkurransekraft ved å tilføre kreativitet til strategi og forretningsutvikling.