SUPERTANKER POSISJONERINGSSTRATEGI

John Jacobsen
Oct 26, 2017 · 1 min read
Supertanker kan hjelpe deg å se mulighetene mellom folks behov, teknologiske muligheter og selskapets rammebetingelser.

Hva skal du være for hvem?

Supertanker AS

Vi er et kreativt strategibyrå som skaper konkurransekraft ved å tilføre kreativitet til strategi og forretningsutvikling.

John Jacobsen

Written by

Founder/CEO Supertanker, founder Møllendal Fetevare / Bergen Brunsj

Supertanker AS

Vi er et kreativt strategibyrå som skaper konkurransekraft ved å tilføre kreativitet til strategi og forretningsutvikling.