VERKTØY: BLI KREATIV MED JUDAS

Mens tradisjonelle strategiske verktøy og lean fokuserer på å finne ett svar på problemet, bruker vi kreativitet for å lete etter mange. Det gjør vi for å finne andre ideer enn de opplagte (som konkurrentene også finner). Her kan du lære deg den kreative oppgaven JUDAS, som handler om å lage en konkurrent av seg selv.

JUDAS WORKSHOP

Tid: ca 1,5 timer
Utstyr: papir, tusj og tape.
Foreredelse: det er ingen spesielle forberedelser som må gjøres før denne workshopen.
FOLK: 3–4 per gruppe + fasilitator.

INTRO

Før du starter en workshop, bør du fortelle deltakerne hva som skal skje, hvorfor de er med, og hvilken oppførsel de skal ha i workshopen. Forklar at folk er naturlig skeptiske til nye ideer og kreativitet (det er normalt), derfor bør man fortelle dem at de må “fake” å ikke være det. Istedet for å senke øyenbrynene i tvil, må du fortelle grupper at de må lene seg frem og være interessert i hva de andre sier. En siste ting er å ikke avbryte folk som forteller om ideene sine. Avbryter du en kreativ tanke, kan du stoppe hele den kreative prosessen. (intro: ca 10 minutter)

BRIEFOPPGAVE JUDAS

Oppdrag: Dere velger å illojalt forlatet selskapet dere jobber i med ambisjon om å starte en konkurrent. Del forsamlingen i grupper på 3–4 stykker på gruppe. (5 minutter på brief)

Mer om kreativitet i forretningsutvikling her

GRUPPEOPPGAVER

Oppgave 1: Skriv ned alle svakhetene selskapet ditt har (så mange som mulig (10 minutter gruppeoppgave. Legg til 10 minutter hvis du vil at gruppene forteller hvilke svakheter de har funnet i plenum).

Oppgave 2: Beskriv ide for ide hvordan gruppen ville bygget sitt nye selskap ved å angripe eller utnytte svakhetene til selskapet de jobber for i dag. (20 minutter). Vi ønsker en ide per ark og vi vil at du skal tegne ideene i tillegg til å beskrive den.

Så enkle er vår idemaler. Vi bruker ikke post-it.

Oppgave 3: Heng opp svakhetene, og ideene på en tavle, presenter og diskuter dem. Kår vinnere og tapere i fellesskap (30 minutter)

Avslutning: oppsummer prosjektet og fortell om eventuell fremdrift, og få feedback på om de likte å jobbe kreativt. (5 minutter)

TIPS: Kvantitet. Vi opplever at de beste ideene ofte kommer til slutt. Derfor jager vi ofte kvantitet i workshops. Vi presser teamene til å komme opp med så mange ideer som mulig. Ja, det blir mange dårlige ideer på denne måten, men det blir også flere genuine ideer man ikke har tenkt på fra før.
TIPS 2: du husker en tegning bedre enn ord. Vi ber teamene om å tegne ideene sine fordi de da husker dem bedre senere og en tegning kan gjøre det enklere å presentere ideen til andre før den er blitt konkret og nøyaktig.