Kuidas mõtleb Supervaisor andmetest?

Silver Keskkula
Supervaisor
Published in
3 min readNov 28, 2019

--

for ENGLISH speakers: We’re publishing our thinking around data for our first test market in Estonia — stay tuned for when we announce our global ambitions.

Supervaisori missioon on liiklusohutuse parandamine. Oma missiooni elluviimiseks analüüsime erinevatest allikatest pärinevaid videosid, sealhulgas neid, mille kasutajad oma telefonidest ja pardakaameratest üles laevad. Kuna videod võivad sisaldada tundlikke andmeid, on meie jaoks oluline selgitada oma privaatsuspoliitika põhimõtteid ja seda, kui tõsiselt me sellele teemale mõtleme.

Eraettevõtete ja valitsuste käsutuses on aina enam sellist teavet, mille väärkasutamisel oleks tõsised tagajärjed (asukohaandmed, terviseandmed, maksude andmed, erasuhtlus jne). Ettevõtete puhul piiravad andmete väärkasutamist sageli nende endi majanduslikud huvid, kuna klientide usalduse kaotamine mõjutab otseselt nende tulusid. Teatud piirini on see justkui iseorganiseeruv süsteem.

Valitsuste puhul on olukord aga veidi keerulisem. Ideaalis saaksid valitsused täiuslikku informatsiooni kasutada ühiskonna heaolu suurendamiseks, kuid samas ei pruugi valitsuse huvid kodanike huvidega alati kattuda. Kuigi ei ole täpselt teada, mil määral erinevad riigid küsitava eetikaga tehnoloogilisi lahendusi kasutavad, ei saa me siiski eeldada, et ükski valitsus eksimustest täiesti puhas oleks. Enamik Supervaisori meeskonnast elab praegu Eestis (riigis, kus usaldus valitsuse vastu on üks suuremaid maailmas), kuid mälestus Nõukogude ajast kannustab meid disainima süsteeme viisidel, mis ei eelda piiritut usaldust.

Konkreetsemaks minnes…

Kasutajate saadetud videod sisaldavad tihti lisaks liiklusrikkumisele ka sündmusega mitte seotud kõrvalisi isikuid, kelle selgelt äratuntavaid nägusid võiksime pikemalt mõtlemata lihtsalt ignoreerida ning tegeleda vaid raporteeritud rikkumisega. Kuna aga teame, kuhu näotuvastustehnoloogia suundumas on, ei saa me välistada, et ühel päeval võib meie uksele koputada valitsusametnik ja nõuda kõikide andmete üleandmist või meie salvestatud materjalist konkreetsete nägude tuvastamist. Ja SEE tekitab meis kõhedust.

Just neil põhjustel on mul väga hea meel rääkida sellest, mida me juba praegu andmete võimaliku väärkasutamise vältimiseks teeme:

  1. Kogu videomaterjal, mida me oma kogukonna abil püüame, läheb läbi anonümiseerimise kihi, mis hägustab kõik tuvastatavad näod, et välistada näotuvastustehnoloogia rakendamist.
  2. Oma videote jaoks lülitame välja nii pardakaamera kui mobiiltelefoni heli salvestamise, et välistada kõik võimalused pealtkuulamiseks.
  3. Kogume asukoha andmeid vaid rikkumiste raportite kohta, välistades nii meie kogukonna liikmete üldist asukoha jälgimist.
  4. Laseme kasutajal endal otsustada, millal ja mida jäädvustada — nii ei tehta mingit automaatset järelevalvet ja meieni jõuab vaid selline materjal, mille kodanikud teadlikult edastavad.
  5. Astume aktiivselt samme selleks, et kaitsta andmesubjektide õigusi läbi andmete nõude mehhanismide ja kaalume hoolikalt inimosaluse (human-in-the-loop), inimsekkumise (human-on-the-loop) ja inimjuhitavuse (human-in-command) lahenduste sobivust kontekstides, mis võivad potentsiaalselt inimeste elusid mõjutada
  6. Ehitame tehnoloogiat, millest ühiskond võidaks ja mis sõltub kodanikest — selliselt on juba olemuslikult võimatu kodanike väärtustest kaugeneda.

See on muidugi alles algus. Väljatöötamisel on veel palju lahendusi, mis puudutavad meie põhieesmärkide ja tegevuse kõrvalmõjudega seotud privaatsuse aspekte.

Eetika tehisintellekti süsteemide kontekstis on kompleksne teema, kuid õnneks on tarkade inimeste poolt juba tehtud palju imetlusväärset ja inspireerivat tööd, millele saame oma süsteeme ehitades tugineda.

Täpsemalt on meile inspiratsiooniks näiteks:

  1. Asilomari Printsiibid (väljatöötamise juures oli teiste hulgas ka üks Supervaisori investoritest)
  2. Vastutustundliku tehisintellekti arendamise Montreal’i Deklaratsioon
  3. Tehisintellekt karbist välja: 10 sammu inimõiguste kaitseks — Euroopa Nõukogu inimõigustevolinik
  4. Euroopa Komisjoni kõrgetasemelise tehisintellekti eksperdirühma eetikasuunised usaldusväärse tehisintellekti arendamiseks (autorite hulgas samuti üks Supervaisori investor)

Tehnoloogiat ehitades lähtume just neist printsiipidest, et kogukonnaga koostöös ühiskonnale väärtust luua.

Nagu kirjutab @benedictevans — “Võid küll ise otsustada mitte ehitada tehnoloogiaid X või Y, kuid sellel puudub seos sellega, kas need tehnoloogiad saavad ehitatud või mitte”. Just sel põhjusel tunneme teatud vastutust ja soovime kombineerida olemasolevad leiutisi viisidel, mis rikastaks maailma ja näitaks kõigile, kuidas ehitada põnevaid lahendusi piirates võimalikke väärkasutusi.

Tulge teeme koos liikluse korda!

Silver Keskküla
asutaja ja tegevjuht
Supervaisor

--

--

Silver Keskkula
Supervaisor

entrepreneural monkey coding for fun, 2 exits, first researcher of Skype core team, Lived in 11 countries