Jak se dělá bulvár. Case study: Extra.cz

Máme venku další obsahovku“, je to společenký a bulvární eXtra.cz, na kterém jsme pracovali na objednávku Extra Online Media. Díky za tu příležitost! Projděme si jak jsme na práci postupovali:

1. Karty obchodu jsou rozdané předem

Z našeho úhlu pohledu je eXtra zdravá obsahovka, která dosahuje svého revenue z reklamy, kterou zobrazuje. Charakter článků určuje, že je to bez tlaku na pay-wall nebo jiné komplikované platební mechanismy.

Interface webu tedy nemusí čtenáře nic nového učit. Tolik příležitosti věnovat prostředí pozornost uživatel nemá. Koncepční debaty, které vedeme se zadavateli na všech projektech se tak dotkýkaly např. témat, jako které pozice jsou pro obvyklé partnery projektu vhodné, jakým způsobem se reklama inzerentům nabízí.

2. UX — nezačínali jsme od nuly

Často při obsahových a zpravodajských zakázkách začínáme s přemýšlením o rozvržení a prioritách úplně od bílého papíru. Do inspirační fáze obykle patří zpovídání klíčových osob produktu a analýza konkurence.

Heatmapy průchodu uživatelů stránkou nám přiblížil nástroj HotJar. https://www.hotjar.com/

V tomto případě měl klient hodně změřeno a připraveno předem, čímž jsme si ušetřili práci a dodávali jsme wireframy již docela blízké budoucím návrhům.

3. Bulvár jsou lidi a jejich osudy

Při návrhu webu jsme se stýkali nejen s managementem, ale i se zástupci redakce obsahu. Společně jsme vytipovali opakující se životní situace a vztahy, které jsou hnacím motorem zájmu všech čtenářů bulváru. Připravili jsme šablony pro koncentrované porozumění kauz a souvisejících článků.

Bez větší námahy bude tým redakce moci shlukovat významově spřízněný obsah do srozumitelných infografik. A asi není třeba dodávat, že si tímto udrží déle pozornost čtenářů, kteří na webu stráví více času, a tím i uvidí více reklam.

4. Tušení souvislostí… a kde nejsou, tam je předstírat!

Síla všech společenských časopisů a serverů vězí v tom, že dokážou věci spojovat a vytvářet souvislosti. Čtenáři rádi žijí ve světě, který se dá procházet jako pohádka.

Stránka kauzy přirozeně spojuje články, obrazové informace a nabízí mnoho odkazů, které prohloubí návštěvu.

Tomu musí odpovídat web i formálně. Proto jsme pro eXtra.cz rozpracovali systém štítků tak, aby celý server byl jednoduše průchozí tak, jak svou uživatel těká po rychlých článcích.

Článek: Když se uživatel „nechytne“ hned, musíme mít ve viewportu připravená další lákadla.

5. Dodali jsme silné UI

Vycházeli jsme z existujícího brandu eXtra.cz a pro bulvár příznačných plakátových barev. Brutalita nadpisů, kontrastní čitelnost a množství podpůrných signálů k magazínovým webům patří.

Stěžejním bodem grafického designu se stal článek. Hodně času jsme strávili výběrem písma a konstrukce textového obrazce článku. Promyšleným umístěním reklamy jsme nepodpořili jenom zobrazování bannerových ale také atraktivitu reklamy pro inzerenty, které se rozhodují jak utratí za svůj media-mix.

I klient, který má ekonomicky dobře fungující novinářský web dospěje někdy do situace, kdy je načase si redesignem pomoci k většímu výkonu. Řešením je nastoupit správnou cestu: od průzkumu ke zpracovaným wireframům a nakonec k atraktivní grafické podobě.