Nová podoba Aktuálně.cz s dvojím cílem: prezentovat exkluzivní obsah a více vydělat

Švejda–Goldmann
Švejda–Goldmann: Webdesign
4 min readSep 10, 2019

--

Aktuálně.cz patří k oblíbeným českým zpravodajským webům a je hodnoceno jako jeden z nejserióznějších. Ufinancovat takový projekt je vždy náročné. Economia nás proto oslovila, abychom jim pomohli s dalším webem a zadání pro naši práci znělo jasně: Vytvořme nový design, který podpoří naše další aktivity na podporu ziskovosti zavedeného zpravodajského projektu a zároveň upevněme brand tím, že poskytneme prostor pro prezentování exkluzivního obsahu.

Nový design webu Aktuálně.cz nebyl nikým vnímán jako samospásný nástroj. Design má ziskovost celého projektu podpořit. Všichni souhlasili s tím, že bude třeba udělat i další kroky, aby projekt zvýšil zisky. Aby mohlo vůbec vzniknout komplexní zadání, potřebovali jsme začít podrobným prozkoumáním stávající situace a potřeb nového webu od stakeholderů. Proto návrhy a nápady, jaké kroky mají k vyšší ziskovosti vést, vznikaly během řady schůzek s marketingovým, obchodním, analytickým, video, reklamním a dalšími odděleními. Nevynechali jsme ani konzultace s editory a šéfredaktory.

Přehlednější úvod článku

Jednou z hlavních podmínek, které jsme dostali pro návrh nového designu, bylo přitom nevyděsit příliš velkými změnami současné — poměrně konzervativní — publikum portálu. Další zadání byla také poměrně jasná: zajistit efektivnější umístění reklamy, dosáhnout většího počtu zhlédnutých videí (součástí toho samozřejmě bylo navrhnout propojení souvisejících videí), najít na homepage trvalejší místo pro unikátní články. A dále jsme měli novým designem pomoci redakci se soustředit na kvalitní novinařinu, tedy snížit počet těch textů, které doteď na domovské stránce byly, ale vlastně neměly požadovanou čtenost.

Jedna z navrhovaných variant titulní stránky zobrazuje články jako ubíhající časovou osu.
Jedna z navrhovaných variant titulní stránky zobrazuje články jako ubíhající časovou osu.

V návrhu webu je třeba zohlednit i reálné chování čtenářů. Protože se většina čtenářů na web Aktuálně.cz dostává přes přímé odkazy, jasnou prioritou pro nás bylo soustředit se na podobu článku a navrhnout možnosti, jak uživatele přes něj dostat k dalším textům. Proto jsme zde přistoupili například ke sdružování souvisejících (velkých) témat do bloků. Podstatná část čtenářů se dostává na zpravodajství na Aktuálně.cz z webových stránek Centrum.cz, a to především na kvalitnější obsah.

Současně uživatelé, kteří se ke článkům dostávají přímo z homepage Aktuálně.cz, se tak trochu ztráceli v tom, který článek spadá pod jakou rubriku a proč. To nám jasně ukázalo, že nejen sdružování článků vyřeší naše problémy. Bylo potřeba lépe rozlišit články na domovské stránce Aktuálně.cz. Na první pohled muselo být patrné, zda jde o krátký text, videoobsah, komerční text, exkluzivní (dočtete se pouze u nás) materiál. Potřebovali jsme při tomto rozlišování zohlednit třeba i to, že jsou na Aktuálně.cz krátké zprávy bez fotografií a prokliku a takových zadání bylo nespočet. Nový design tedy měl zásadně pomoci zpřehlednit informace. Čtenáři měl pomoci se orientovat na stránce na první pohled. Jedním z námětů, které jsme proto řešili bylo i rozlišit jednotlivé sekce unikátním stylem (např. odlišit sport či video).

Pod článkem se rozhodne — opustí čtenář médium, nebo ho zaujme další článek?

Podobně jako u jiných mediálních webů jsme museli vyřešit umístění reklamy, a jako u jiných webů i zde platí, že stále více uživatelů přichází na zpravodajství z mobilních zařízení, kde je pro reklamu méně prostoru, a tak i vydělává méně. Aktuálně.cz přitom nechce jít formou placeného obsahu, ale získat prostředky přes inzerenty, případně partnery a sponzory. Budoucnost inzerce vidí v lepším zacílení reklamy.

Procházeli jsme důkladně data o současném chování čtenářů Aktuálně.cz, zahrnuli jsme do návrhu redesignu i více možností, jak mohou čtenáři sami sdílet obsah přes sociální média. Návštěvnost ze sociálních sítí se pohybovala okolo 10 % a snadnější možností sdílení (například citátů z článků, videa…) by se dala navýšit. Proto jsme u tuto možnost implementovali a těšíme se, co ukáží data — jak moc design pomohl většímu sdílení a čtenosti webu.

8 otázek, která si před designem mediálního webu klademe:

Jak může redesign podpořit sponzoring a komerční články?

Jak může redesign pomoci tomu, aby se psalo více kvalitních článků?

Jak můžeme zvýšit sledovanost videí?

Máme zviditelnit unikátní témata, o kterých se čtenáři jinde nedočtou?
Čím by měla být výjimečnější?

Jak může redesign pomoci odlišit se od ostatních zpravodajských webů?

Jak může redesign pomoci k lepší monetizaci mobilních návštěv?

Jak designem podpořit reklamu? (To znamená ptát se, která reklama vydělává nejvíce, jak je vlastně obchodním oddělením prodávána?)

Dokážeme říct, zda odlišit HP pro uživatele z různých zdrojů návštěvnosti?

--

--