Redesignovali jsme nákupní centrum Penta.cz

Online nákupní centrum Penta.cz, který nabízí širokou škálu produktů pro dům, zahradu i firmu, jsme předělali kompletně. Začali jsme auditem původního webu a přes vizuální styl, design funkcionalit a různé marketingové mechaniky je nová Penta.cz venku.

HP nákupního centra Penta.cz

Nová Penta.cz se má soustředit primárně na up-sell, na práci se slevovými kupóny a také i třeba na prodej produktů na splátky, záruk či pojištění. Hlavním cílem byla naprosto jednoduchá obsluha napříč všemi cílovými skupinami.

Podívejte se, jak jsme si se zadáním poradili. Srovnáváme jednotlivé stránky předtím a nyní.

HP

Titulní stránka nabízí preferované výrobky a akce tak, aby nezanikaly a nepůsobily jako bannery, ke kterým mají uživatelé už slepotu.

Výpis

Výpis podporuje filtrování a musí přesvědčit uživatele o velkém množství zboží, které si může vybrat.

Galerie

Galerie je vždy technicko-designérský oříšek. Jednalo se nám o maximální velikost zobrazení a intuitivní navigaci.

Detail

Detail produktu není jen výčtem informací. Je to moment, kdy se rozhoduje, zda k nákupu vůbec dojde případně zda proběhne další up-sell.

Do košíku

Košík musí uklidňovat. Uživatel má kontrolu nad tím, kolik si čeho vybral, a ujišťuje se o celkové ceně. Z košíku musí umět rychle nákup dokončit, ale zároveň v nákupu pokračovat a výběr neztratit.

Doručovací údaje

Komplikovaná stránka klade důraz na designové principy. Formuláře, které svou velikostí naznačují očekávaný obsah, a informace jsou spojeny v logické celky apod. To všechno rozhoduje o tom, zda bude e-shop úspěšný.

--

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Švejda–Goldmann

Švejda–Goldmann

More from Medium

UI/UX Case Study: UNUM — Photo editing & Planner App

Case study: Creating the visual identity for a food delivery service

Edlink Front Page Redesign — UI Design

UI/UX Case Study — Redesign iPusnas