84-årig gammelmormor förlovar sig efter att ha fått sitt livs överraskning…

En 84-årig gammelmormor från Stockholm har blivit förstasidesstoff efter att hon förlovat sig med sin 30-åriga pojkvän, blott en månad efter att hon hade varit med om den lyckosamma upplevelsen som hon beskriver som “den mest fantastiska” stunden i hennes liv…

När Sigbritt Gustafsson blev änka efter sin man Lennart 1997 kunde hon inte föreställa sig att hon skulle finna kärleken igen.

Åren efter att Lennart hade gått bort hade Sigbritt med hjälp av familj och nära vänner, blivit van vid att vara ensam.

Men i takt med att tiden gick började kontakterna trillar bort. Tre år sen flyttade hennes son, hans fru och deras barn till en annan stad vilket gjorde att besöken blev allt mindre frekventa.

Sigbritt erkände sedan att hon hade känt sig ganska ensam under senaste tiden:

“Jag försöker aktivera mig själv,” säger hon. ”Jag har hjälpt till på församlingshemmet någon gång då och då och försöker vara med på merparten sociala tillställningar de anordnar. Men vardagen blir ändå lite tråkig antar jag.”

Och det var genom ensamhet att hon slutade möta Michel som arbetade vid en restaruant Sigbritt besökte ofta och frågade varför hon alltid åt ensam.

Erbjudande att spendera lite tid med henne själv genom en lunchpaus, slog paret verkligen av det — och resten som de säger är historia!

“Jag hade aldrig trott att jag skulle gifta mig igen! Min familj är såklart lite skeptisk till att jag ska gifta mig med tanke på hur gammal jag är, och hur ung han är” säger hon. ”Visst får vi lite blickar när vi går tillsammans på gatan, men livet känns meningsfullt igen och just nu skulle jag inte kunna vara lyckligare. Michel är en sådan gentleman.”

Vad tycker du om förhållanden där åldern skiljer sig väldigt mycket åt? Är de acceptabla i dagens moderna samhälle? Dela detta med dina vänner och se vad de tycker.

Like what you read? Give Sweden Top News a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.