Swift : Snippet [2] : UIImage Init Extension 🖼

Projelerimizde .xcassets uzantılı resource klasörümüzde tanımlanmış medyalardan UIImage nesnesi oluştururken

let iceCream = UIImage(named: "IceCream")

şeklinde string parametre olarak medyamızın ismini verip UIImage nesnemizi oluşturuyoruz. Ancak birçok yerde aynı resmi kullandığımızı varsayarsak medyamızın ismi değiştiği anda bizimde tüm kod içinde refactoring yapmamız gerekecek. Aşağıdaki snippet yardımıyla bu durumu kolay bir şekilde atlatabiliriz. 🏹

let iceCream = UIImage(assedId: .iceCream)

şeklinde kullanabiliriz. Ayrıca autocompletion özelliği olduğundan araya koyduğumuz bir karakter yüzünden gözden kaçırdığımız durumlarda kurtarıcımız olabilir.