UIStackView Nasıl Kullanılır?

iOS 9 ile gelen güzelliklerden birisi de UIStackView. Bu kontrol sayesinde yatay veya dikey olarak kontrolleri hizalamak çok kolaylaşıyor. Mesela bir StackView içerisine üç tane View koyarak bunlar alt alta dursun ve hepsinin yüksekliği aynı olsun diyebiliyoruz. Basit bir örnekle bunu inceleyelim.

Boş bi UIViewController içerisine UIStackView sürükleyip bırakalım.

Viewların listelendiği soldaki menüden StackView ı seçerek crtl’e basılı tutarak üst view a sürükleyelim, çıkan pencerecen Equal Widths ve Equal Heights ı seçerek StackView ın içerisinde bulunduğu ana view’a eşit ende ve yükseklikte olmasını sağlayalım.

StackView içerisine üç tane View sürükleyip bırakalım.

StackViewı seçerek sağ menüden özelliklere göz atalım. Buradaki Axis kontrollerin yatay veya dikey olarak sıralanmasını sağlıyor. Alignment alt viewların nasıl hizalanması gerektiğini belirtiyor.

Distribution ise alt viewların boyutlarını belirliyor. Fill equally seçeneği aynı boyutlarda olmalarını sağlıyor.

Ve aşağıdaki gibi bir görünümü AutoLayout kısıtlarını belirlemeden elde ediyoruz.


Originally published at iosmuhendisi.com on July 12, 2015.

Like what you read? Give Özgür Şahin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.