ภาพจาก Apple.com

เวลาในการส่ง Update แอพขึ้น App Store — iOS Development

วันก่อนมีลูกค้าท่านหนึ่งถามว่า ทำไมส่ง iOS App ขึ้น App Store แล้วจะส่ง Update จะต้องรอเวลาเป็นสัปดาห์เหมือนกัน ลูกค้าบอกว่า “เคยเห็นแอพหลายๆแอพ อัพเดท Version 1.0.0 เมื่อวาน แล้ววันนี้ 1.0.1 วันนี้ ทำไมไม่เห็นต้องรอ เป็นสัปดาห์เลย?”

จริงๆแล้วการส่ง Version ใหม่ขึ้น App Store ก็เหมือนกับเราส่งแอพใหม่ขึ้นไปนั่นแหละ (ประโยคนี้ได้มาจากพี่แชมป์ @sitdh เมื่อนานมาแล้ว) ซึ่งก็ต้องรอทีมตรวจสอบของ Apple ตรวจสอบแอพด้วยกระบวนการเดิมทุกครั้ง จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์หรือมากกว่านั้นถึงจะรู้ผลว่าแอพของเราผ่านหรือไม่ผ่าน (แต่จากประสบการณ์ตัวเองเคยเจอการตรวจสอบใช้เวลาเร็วสุด 4 วันหลังจากส่งขึ้นไป และช้าสุด 10 วัน)

แล้วที่ลูกค้าท่านนั้น หรือ เราๆเองก็เคยเจอคือ App Store บน iOS แจ้งว่าแอพนั้นๆมีอัพเดท ทั้งๆที่เพิ่งอัพเดทไปเมื่อวานหละ?

ในส่วนนี้คือการร้องขอ Expedited App Review ที่ผู้พัฒนาแอพสามารถร้องขอให้ทีมตรวจสอบแอพ ช่วยตรวจสอบให้เร็วขึ้น ซึ่งกรณีที่ Apple บอกไว้ใน Guideline คือ Urgent Bug Fix หรือการอัพเดทเพื่อแก้ไขบั๊กเร่งด่วน เช่น ปล่อยเวอร์ชั่นที่แล้ว ผู้ใช้ไม่สามารถใช้งานแอพได้ จรึงต้องรีบส่งอัพเดทขึ้นไป และอีกแบบคือ Time-Sensitive Event คือถ้าแอพของเราเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอย่างหนึ่ง และกำลังรอการตรวจสอบ แต่ใกล้ถึงวันที่จะจัดกิจกรรมนั้นแล้ว สามารถร้องขอได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งสองกรณีที่ข้างต้นก็ต้องขึ้นอยู่กับทีมตรวจสอบด้วย เพราะฉนั้นตรวจสอบแอพให้ดี และ กำหนดวันเวลาเผื่อไว้ดีกว่า

Like what you read? Give ibankstory a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.