Çin hangi ülkenin çakması?

Bütün ucuz, daha basit ve kalite bakımından düşük olarak nitelendirilen eşyaların Çin’de yapıldığı ve Çin malı olduğunu söylenir (bilinçsiz olarak söylense bile) ve Çin’in her şeyi kopyaladığından bahsedilir. Peki Çin hangi ülkenin çakması?

Bugün bir yazıya denk geldim. Shanghai’ın yeni Silikon Vadisi olma yolunda ilerlediğinden bahsediyordu ve yazıda, şöyle bir cümle geçiyordu:

“ China has blocked usage of these (Facebook, Whatsapp, Facebook) companies, developing their own, copied versions of Google, Whatsapp or Facebook.”

Çin’in “çakma” ürünleri pazara sunmada üstün yeteneklere sahip olduğunu biliyoruz. (Tabi bunu Eminönü’nü ziyaret etmeyenler böyle düşünüyor.) Şaka bir yana, teknoloji, sturtups ya da bu tür bütün alanlar hakkında pek fazla bilgisi olmayan birisi olarak şunu merak ettim: Neden Facebook, Google, Whatsapp gibi şirketler “gerçek/orijinal” iken RenRen, Baidu, WeChat “çakma/kopya” olarak nitelendiriliyor?

Çin’de, bu tür İnternet sitelerine ve uygulamalara alternatif olarak sunulan ürünlerin çıkmasını sağlayan şirketlerin kuruluş tarihlerine ve Facebook, Google, Whatsapp, Twitter gibi şirketlerin kuruluş tarihlerine baktığımda kimisinin aynı yıl ya da bir yıl sonra ortaya çıktığını gördüm. Aslında bunu sadece Çin olarak da düşünmemek gerekiyor, Türkiye’de de farklı yabancı uygulamalara alternatif yerli uygulamalar üretildi. Bu üretilen uygulamalar da çakma olarak mı nitelendiriliyor? Her ülkede bu şekilde kimi durumlarda. Sadece Çin daha katı bu konuda ve kendi uygulamalarını kullanan daha fazla insan var ve dünyanın geri kalanınca kullanılan uygulamalara bir rakip aslında ve kötüleme politikası mı uygulamıyor bu yüzden?

Bu yazıyı sadece meraktan yazıyorum ve bu konulara ilgili ve bilgili olan kişilere soruyorum: Neden Çin’e bu kadar yükleniliyor? Kendi uygulama ve sitelerini yapmaları neden çakma olarak görülüyor?

Like what you read? Give Cody Mehmet Çatal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.