ÜST SÜRÜM FİGÜRAN

Biz “üst sürüm” sosyal homosaphiens’ler, varlığımızın en başından yok olacağımız ana dek, binlerce kişinin figüran ya da başrolde olduğu, onbinlerce olay yaşarız, ya da “ayna nöronlarımız” sağolsun onları yaşamış kadar oluruz.

Kişiler ve olaylar yaşanıldığı anlarda o kadar gerçek ve ağır hissedilir ki bazen, taşınan duygusal yükler, ağızdan istenmese de dökülebilir. Duygusal reaksiyon bir nevi elektrik akımı gibi dokunanı çarpar ve karşı tepkiye sebep verir. Bir döngü içinde kendini bulan bu üst sürüm canlı, doğasından ayrılmadıkça yaşanılanları objektif değerlendirme fırsatını bulamaz.

Döngüden çıkabilmek için farkına varmak gereklidir. Farkına varabilmek için de vazgeçebilme cesareti şarttır. Gerçek dünyada cesaret bir bardak iksir ile edinilemeyeceği için konuya esaret kalır. Ve zamanda takılı kalan bir olgu olarak yerini alır.

Zaman öyle bir kavram ki, tüm sonları getiren de olsa, biz üst sürüm canlılar, yaşamımızın merkezinde hep ondan medet umarız. Üzüntüler, sıkıntılar, acılar, hastalıklar, ayrılıklar ve akla gelecek daha bilumum olumsuzluklar hep zaman girdabına girer ve “şu an”ki yaşantımıza hiçbir şekilde etki edemez hale gelir.

Bir sabah uyandığında o “zaman” geçmiştir, yani olay, ya da kişi üst sürüm canlı için artık hissizleşmiştir. Devamında görürüz ki, üst sürüm sosyal homosaphiens’ler “doğal seleksiyon”la kendi türünü yaşamından elimine edebilmiş ve yoluna devam etmiştir.

Hayatta ve sağlıklı kalabilmemiz için adil olmayan seçimlere bizi sürükleyen narsist beynimiz özgür irademize hükmeder. Öyledir ki, gündelik hayatımızın neredeyse %99'unu bize yansıtmadan yaşatır. Acıyı ve üzüntüyü hissetmemize katiyen seyirci kalamaz. Anıları boşaltır, kişileri yok saydırır. Bizler de hala tercihlerimizin kendimize ait olduğu yanılgısını paylaşırız birbirimizle.

Teknoloji ve bilimi keşfettikçe varlığımızın değerini yüceltme çabasında olsak da, hormonların başrolde olduğu bu dünyada bizler üst sürüm figüranlarız!

Like what you read? Give Nemotica a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.