Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

15 Dakikalık Şehir

15 Dakikalık Şehir konseptine aşina mısın?

15 Dakikalık Şehir Görünüşü

15 dakikalık şehir kısaca “Bir şehirde yaşayan herkes, temel kentsel hizmetlere 15 dakikalık bir yürüyüş veya bisikletle erişebilmelidir.” mottosu ile hareket eden ve şehirleri dönüştürmeyi hedefleyen bir proje.

Projenin öncüsü Sarbonne Üniversitesi’nden Carlos Moreno.

Ülkemizde eğitim sisteminin önce köylerden “taşımalı eğitim” adı altında okullar çıkarıldı. Köyde çocukların yürüyerek gidecekleri okul yerine ya ortak bir köyde ya da kasabada bir okula servislerle taşınmaya başladı. Şehirlerdeki okullar şehir merkezlerinden uzaklaştırılarak, okul kampüsleri (genelde okullar yeniden yapılıyor bahanesi ile) denilerek yine çıkarılmaya çalışıldı. Özellikle küçük şehirlerde merkezlerde kalan okul sayısı oldukça az.

Hastaneler “Şehir hastenesi” konsepti ile şehir merkezlerinden uzaklaştırıldı. İlçelere kurulan yeni hastaneler şehir merkezi dışında yürüyerek erişilmesi imkansız yerlere alındı. (Hemen benim olduğum yerde öyle değil diyebilirsiniz. Ancak büyük çoğunlukta böyle bir durum var)

Parklar zaten pek çok şehirde betona dönüştü ve yeşil alanlara erişimimiz yok.

Bu bölümde merak listesi’nde 15 dakikalık şehir konseptine neden ihtiyacımız var bunu anlattım. Tabii İstanbul için zor ancak Amsterdam 1 günde biiklet şehri olmadı. Paris düzenlemeler ile 15 dakikalık şehir olması için yapılandırılıyor. Madrid’i yürüyerek gezdim ve bu tür değişimler mümkün. Nasıl olacağını düşünmek ve uzun vadeli plana sadık kalmak gerek tabi. Bir de buna kafa yoran isteyen insanların çoğalmasına…

Sen ne düşünüyorsun?

Bölümü dinle:

Spotify:

Apple:

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store