Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

2020 Model Mercedes CLA 200 Fiyatına YouTube Kanalı Satmak?!

Kaynak: Mercedes CLA

Gerçekten YouTube kanalını almak istiyorum

On sekiz yaşında, altında Mercedes,
Rakibi onu hiç yenemez
Bugünün yarını olabilir
Ama kimse bana sözü veremez

Neden YouTube kanalım satın alınmak istedi?

Peki kanalı satacak mıyım?

Kaynak: Mercedes CLA

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Tarık Çayır

YouTube İçerik Yapımcısı ve İçerik Üreticisi @caykahveinsan , @caykahvestudyo YouTube Stüdyosu’nun Kurucusu