Gerçekler — Amerika’da Bir Girişme Hikayesi #3

Mustafa Tandogan
Jan 7, 2018 · 4 min read

Barı açıyorum. Ayla’yla barışıyorum. Babamı da yanıma alıyorum. Her şey güzel olacak!

Bu yazıda kendimle yüzleşip, nerelerde hata yaptığımı anlamaya çalışacağım.

Mart 2017'de bir şeyler denedik. (hikayenin birinci bölümü) Sonra gaza geldik. Daha iyisini de yaparız dedik. Daha iyisi nedir? Tabiki bir mobil uygulama! (bu da ikinci bölüm)

Tek platform yetmez. Hem Android, hem iOS olsun!

Yaptık. Yaman ve Burak’la birlikte Spotroam adında bir uygulama yayınladık. İşte MVP dediğiniz bu değil midir! Bunun adı versiyon 1 olsun. Üzerinde iyileştirmelerle pivot ederiz dedik. Sonra Burak yoruldu. Haklı!

Bir gün istediğimizi, diğer gün unutuyoruz. Yeni istekler, eskilerle uyuşmuyor. Neler oluyor, biz ne yapıyoruz? Deniyorduk. Daha iyisini yapmayı. Mobil uygulama!

Mobil bir uygulama yapma takıntısı nereden geliyor bilmiyorum. Artık 2018 yılındayız kardeşim. (Burada kendime sesleniyorum!)

Sanırım burada sorgulamamız gereken kısım: yaptığımız ürünün daha iyisi nedir, nasıl belirlenmelidir?


Customer Development

Beyaz saçlı dev, Steve Blank amcamızın sürekli bağırdığı ‘‘get out of the building’’, yani kıçınızı kaldırın ve müşteriye gidin. İş modeli geliştirme derslerinde anlatılan en önemli noktalardan birisi. Müşteriye gitmek. Onun deneyimiyle birlikte ürünü geliştirmek. Nam-ı diğer: Customer Development

Sanırım yapmamız gerekenler: potansiyel kullanıcılara gitmek, alışkanlıklarını anlamak, ihtiyaçlarını ve neye değer verdiklerini tespit etmekti. Biz ne yaptık? Teoride tam olarak bunu yaptık.

Nasıl müşteri geliştirme yapıyorduk? Uzaktan kumandayla! Google’dan araştırıyor, Facebook alışkanlıklarına bakıyor, gidip soruyor, röportaj yapmaya çalışıyorduk. Kısaca, izliyorduk.

Pratikte ise daha proaktif olarak kullanıcıya gitmek, ürünü satmak için çabalamak, satın aldığında veya almadığında nedenlerini anlamak için çabalamak gerekiyordu. Burada eksik ve yanlış yaptım/yaptık!

Ürünü gerçek zamanlı satarken edineceğimiz tecrübe daha faydalı bir customer development yapmamızı sağlayabilirdi!


What’s the next?

Şimdi kullanıcımızı daha iyi anlayabilmek için hazırlanıyoruz. Misyonumuz, fuarlara / festivallere katılan ziyaretçilerin etkinlik tecrübesini artırmak. Bu amaçla, mobil bir üründen önce SXSW 2018 ‘e katılacaklara geleneksel ürün ve servis hizmetleri sunmak için hazırlandık. Umut ediyorum ki mobil ürünümüz bu süreçte edindiğimiz tecrübelerle gelişecek.

Sonuç: Ne durumdayız?

ABD’de bir şirket kurdum. Official Partner olabilmek için SXSW’e bir miktar para ödedim. Paydaşlarımızın/müşterilerimizin maksimum fayda alabilmesi için lokal danışmanlarla anlaşmalar yaptım. Aldığımız risklerle birlikte Mart 2018'te gerçekleşecek SXSW festivaline hazırız ve ilk müşterilerimizi ağırlamak için heyecanlıyız.

Ne satıyoruz?

SXSW 2018'e katılacaklara:

  • Potansiyel müşterilerle networking ve ürün tanıtımı yapabilecekleri,

Bu paketlere SXSW bünyesinde düzenlenecek bir etkinliğe sponsor olup, marka görünürlüklerini artırabilecekleri ve ürün tanıtımı yapabilecekleri opsiyonlar da ekledik.

Merak edenler için aşağıda neden böyle bir şey yaptığımızı kısaca yazıyorum.


PictaWorks olarak, 9–18 Mart tarihlerinde Austin’e gelecekleri ağırlıyoruz.

Türkiye’de yapılan iyi işleri dünyanın her yerinden gelen üreticiler, kreatifler, yatırımcılar ve sanatçılarla bir araya getiriyoruz.

Neden SXSW?

Doğup büyüdüğümüz, yaşadığımız, etkisi altında olduğumuz bölgedeki kullanıcı ihtiyaçlarına göre üretilen çözümleri, dünyanın farklı yerlerinden gelen insanlara tanıtmak ve iş birlikleri oluşturmak için doğru bir yer.

95 farklı ülkeden 420 Bin kişinin katıldığı bir etkinlik. 1000'den fazla etkinlikte, lansmanlarda, fuarlarda veya partilerde üretebileceğiniz sayısız iş fırsatı var.

Bu sebeple, SXSW katılan insanların yüzde 67'si, amacını yeni bir iş fırsatı bulmak olarak değerlendirmiş. Çünkü katılan insanların büyük bir çoğunluğu çalıştıkları organizasyonlarda karar alma gücüne sahip kişiler. (Katılanların %78'inin çalıştıkları şirkette karar alma yetkisi var: Proje sorumlusu, yönetici, müdür, veya şirket sahibi)

Paranın kontrolüne sahip kişiler bir araya gelince ne oluyor? Geçtiğimiz yıl yapılan çalışmalar, ürünler tanıtılıyor. Doğal olarak yeni iş fırsatları doğuyor. Müşterilerle ilişkiler tazeleniyor.


Eğer SXSW festivaline katılacaksanız veya katılmayı düşünüyorsanız birlikte nasıl bir fayda üreteceğimizi konuşmak isterim.

Detayları öğrenmek ve tanıtım sunumuna göz atmak isterseniz buradan email ile bana ulaşabilirsiniz.

9 Mart’ta Austin’de görüşmek üzere.

Sevgilerimle,
Mustafa


Satır Aralarına Sığmayanlar

Burak liseden arkadaşım. Yazılım ve bilgisayar mühendisliği konularında engin bilgilere sahip güzel insan. Yaman da üniversiteden arkadaşım. Yönetim danışmanlığı tecrübesiyle analitik bakış açısını mükemmel kullanan güzel insan. Bence birlikte çok güzel çalıştık. Doğru ürünü ortaya çıkaramamış olabiliriz ama çalışma tempomuz ve şeklimiz başarılıydı. Bu da birlikte çok daha güzel ürünler çıkaracağımız anlamına geliyor.

PictaWorks nedir?
Üniversitede birlikte güzel işler yaptığımız ekip arkadaşım, en yakın arkadaşlarımdan birisi, bir diğer güzel insan Emre’nin başlattığı, inandığı değerlere göre işler üretmeye çalışan kreatif bir ajans. SXSW etkinliği ve ABD kısmı benim insiyatif aldığım bir proje. Eğer PictaWorks olarak güzel işler yaparsak, Spotroam ürününü de bu işlerden edindiğimiz tecrübe ile geliştirebilirsek — ismi, çatısı önemli değil — hep birlikte keyif aldığımız işler yapmaya devam edebiliriz.

Ayrıca maddi anlamda son şansımı deniyorum. Girişme hikayesinin ikinci bölümünde bahsettiğim “yatırım alamazsak” senaryosunu yaşıyoruz. Eğer Mart sonunda hala maddi anlamda bir çıkış görünmezse Amerika’ya veda zamanı gelecek. Will see!

Zaman gösterecek :)

Kaynaklar

SXSW. “2018 SXSW Marketing Deck” Oct. 2017, Austin, TX, USA, p 10–11, www.sxsw.com/marketing/#deck.

Photo by Aidan Hancock on Unsplash

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Mustafa Tandogan

Written by

yaşanmamış gerçek hikayeler 🚀🛰📝

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade