Adım adım WordPress’te blog oluşturmak

“Blog açmak için kullanabileceğiniz ücretsiz servisler” yazısıyla başladığımız, blog yazarlığı konusuna, “Adım adım WordPress’te blog oluşturmak”la devam ediyoruz. Blog yazarak kendinizi ifade etmek ve geniş kitlelere ulaşmak istiyorsanız, bu yazı serisi ilginizi çekecek.

Yazımı buraya tıklayarak MediaTrend’de okuyabilirsiniz!

Like what you read? Give Melih Bayram Dede a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.