Amerika’ya Vize Olayı — Girişme Hikayeleri (VLOG)

Amerika girişimcilik için zemini en müsait ülkelerden biri. Burada her geçen gün yaşadıklarımı paylaşarak, girişimciliğini Amerika’ya taşımak isteyenlere bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu bağlamda vize olayını kısaca ele almaya çalıştım. Bu konuda her kişi özelinde belki konuşacak çok fazla şey olsa da, genel hatlarıyla 20–30 yaşlarındaki girişimcilerin öncelikle Amerika’ya nasıl gelmeleri ve nasıl bir yol izlemeleri gerektiğiyle ilgili birşeyler paylaşmaya çalıştım. Umarım bi faydası dokunur. Dokunursa başkasına dokunsun diye paylaşırsınız zaten :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Mustafa Gerdan’s story.