Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Anlamlı İlişkiler

İlişkiler konusunda gelişmek ve anlamak üzerine araştırıyorum ve öğrenmeye çalışıyorum. Bu bölümde İlişkiler konusunda uzman, Yakın İlişkiler’in kurucusu Dr. Gizem Sürenkök konuğum ve kendisine ilişkileri sordum. İlişkiler üzerine çalışmaya başlamasından, tüketim kültürünün etkisine, ilişkiler için en önemli kavramdan terzinin kendi söküğünü dikip dikemeyeceğine derken bol keyifli ve öğrenmeli bir bölüm oldu.

Bölümü aşağıdaki linkten hemen dinleyebilirsiniz:

Bölümde Gizem’i tanımlayan 5 kelimenin ne olacağını sordum. Kendisini 5 kelime ile şöyle tarif etti:

Sabırsız, aceleci

Şefkatli,

Sevecen

Çok konuşuyor

Meraklı

Bölümde ilişkilerden bahsederken tabi ki pek çok kavramın da bahsi geçti. Ghosting, Breadcrumbing, love bombing vb. Bunların hepsini Yakın İlişkiler’in blogunda bulabilirsiniz.

Kırılganlık ilişki için en kilit kelimelerden birisi

Kırılganlıklar üzerine son dönemde daha çok okuma ve araştırma yapıyorum. Gizem ile konuşurken özellikle konu ilişkiler olunca kırılganlığı, savunmasızlığı sormazsam olmazdı. Şöyle yanıtladı:

“Yani Çağrı, kırılganlık sanırım bir ilişki için en kilit kelimelerden bir tanesi olabilir. O kadar önemli. Yani hani böyle bana ne sorulsa bu kadar heyecanlanırdım, işte bak kırılganlığı sordun.

Kırılganlığı, savunmasızlık ve kırılganlık el ele. Tam ikisi birbirini karşılamıyor. Ama haklısın yani Vulnerability ikisine de denk geliyor.

Bizim ilişkilerin bu böyle tutulma döneminden gerçek bir bağının kurulması dönemine geçişteki en kritik şey işte kırılganlık ve savunmasızlığını karşı taraftaki insana açabilmek.”

Bölümde çok daha fazlasını bulabilirsiniz.

Ayrıca her pazar 5 dakikada size yeni meraklar ve öğrenme alanları sağlayacak bir bülten hazırlıyorum. Abone olmak isterseniz buyrun:

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store