Anne Sevgisi Nedir?

bir kutlama olacaksa herkes kucaklanmalı!..

Her canlı sevgi arar!

Tüketim günlerinden hoşlanmam. Özellikle yoksun olanları boynu bükük bırakabilecek özel günler beni rahatsız eder. Dygu sömürüsü tüketim araçlarında ne zaman tavan yapıyor diye sorulduğunda sanırım rahatlıkla Anneler Günü diyebiliriz.

Bugün, annelerimizi hatırlayıp onlara sevgimizi göstereceğiz. Alacağımız hediyelerin, çiçeklerin, yapacağımız süprizlerin, anlamlı sosyal paylaşımlarımızın onları mutlu edeceğiz bir gerçek. Fakat asıl olan o mükemmel sevgiyi gerçekten anlayıp anlayamadığımızdır.

Bugün anne sevgisinin nasıl karşılıksız, tarifsiz, kutsal olduğuna dair pek çok paylaşım olacak. Fedakar anne davranışlarından örnekler verilecek. Büyük liderlerin anneleri anılacak. Fotoğraflar yayınlanacak, etiketlenecek.

Kimileri annelerini kaybetmiş veya hiç tanımamışların acısına karşı biraz vicdan azabı duyacak. Bu duyarlılığı göstermeyenlere atarlanacak. Veya yavrularını bir nedenle toprağa vermiş acılı anneleri hatırlayacağız. Asla kıyamayacakları yavrularını yaşamın herhangi bir kavgasında yitirenleri. Sevgi dolu bir yüreğin, bu denli bir acıya nasıl katlanabildiğine şaşıracağız.

24 saat dolduğunda ise hayat normal seyrinde akmaya devam edecek.

Vicdanlar çocuğunun karnını doyuramayan annelere karşı biraz körleşecek. Mahallenin çocuklu dulunun dedikodusunu yaparken hayata karşı tek başına mücadelesini umursamayacağız. Sokakta, toplu taşımada, sosyal medyada veya işyerinde taciz devam edecek. Patır patır kadınlar öldürülürken adalet yapıcıların kapısına dayanmayacağız. Savaşlarda ailelerini, evlatlarını, vatanlarını yitirmiş, her türlü işkenceye maruz kalmış kadınlara körleşeceğiz.

Sıra sıra duygusal reklamlar veren koca koca firmalar, sırf kadın olduğu için eşit işe eşit ücret ödemeyecek. Doğum yapma ihtimalinden dolayı kadın çalıştırmaktan kaçınacak. Onları terfi ettirmeyecek, geri planda kalmalarını normalleştirmeye çalışacak.

En yaşlı anne olan doğa için, bir ağacın dalı veya minik bir sokak kedisi için uğraş veren insanlara gülüp geçeceğiz.

Dünyada hala açlıktan, ilaçsızlıktan, veya bombalardan ölen, el kadarken evlendirilen, vahşi adetlerle sakat bırakılan , asla okuma şansı bulamayan çocuklar olduğunu bilecek fakat annelerinin sessiz hıçkırıklarını duymayacağız.

Gezegenimizin despotları emeklerinin ve onurlarının mücadelesini verenleri kadın-erkek ayırmadan ezmeye, işkence etmeye devam edecek. Kendi çocukları olmasa da başkalarının çocukları için mücadele eden kadınların sesi farklı bir gezegende yankılanacak.

Etraf kişiliğini satmışlarla doluyken, hayat kadınlarını hor görmeyi tercih edeceğiz.

Sadece kadın gibi hissettiği için, o kalplerin de sevgi ürettiğini düşünmeden, eşcinsellerle dalga geçeceğiz.

Anne sevgi demektir. Her canlı sevgi arar. Sevgiyi üreten, paylaşan, ve tüm insanlık faydalansın diye uğraşan herkes, cinsiyeti farketmez kutlanmayı hakediyor. Bir kutlama olacaksa herkes kucaklanmalı!

Sevgiyi unutmuşlar olarak bir günlük farkındalık ile annelerimizi mutlu edebilir miyiz sanıyoruz?

Ya da anne sevgisini gerçekten anladığımızı mı düşünüyoruz?


Ümit ÖNER’in insanlık gündemi hakkındaki yazılarına Medium sayfasından ulaşabilir, paylaşımlarını İnsanlık Gündemi sayfasından veya Twitter ve Linkedinde takip edebilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.