Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Büyük Atatürk’ün Üretim Ekonomisi Modeli

Çok basitçe Atatürk’ün ekonomi fikirlerinde bugüne işaret ettikleri… Ülke fiili bağımsızlığını yitirmiş olabilir mi?

Kaynak: http://www.ufukkilic.com.tr

📌⚡ ‘‘Tam bağımsızlık ancak ve ancak ekonomik bağımsızlık ile mümkündür.’’ (17 Şubat 1923- İzmir İktisat Kongresi Açılış Konuşması)

Sıradan bir AB Vatandaşı karşısında o korku ve çaresizlik. Abla resmen ‘dino dino dino geh geh geh’ çekiyor. 26 Haziran 2021
Kaynak: https://onedio.com/haber/katar-la-askeri-protokol-imzalandi-sivil-personelin-sinavsiz-tip-okuyabilecegi-iddiasi-gundemde-989352
Atatürk ve ileri görüşlülüğü vol.37356

📌⚡ ‘‘Gerçek fetihler kılıçla değil, sabanla(üretim ekonomisiyle) yapılır. Sadece kılıçla zafer edinen bir millet, bir gün girdiği yerden kovulur, rezil edilir, sefil ve perişan olur. Öyle milletlerin sefaleti, perişanlığı o kadar büyük ve acı olur ki, kendi memleketinde bile esir bir halde kalabilir.’’ (21 Mart 1923 tarihinde, Adana’da çiftçiler ile yaptığı konuşmadan)

Sene 1930, Atatürk sıfırdan inşa ettiği üretim ekonomisinin meyvelerini inceliyor.. Emtia üretiyor.

Hepimizin bildiği üzere tarih kitaplarında şu bilgi yazar: 30 Ekim 1918 akşamı Mondros Mütarekesi imzalanmış, Osmanlı fiilen sona ermişti. …

Ege Manevraları, Büyük Atatürk Celal Bayar ile birlikte, 1937

Yazar Aegeanocturne, nitelikli takipçilerine özgün ve premium içerikler üretir.

Diğer yazıları:

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me