Başarıya Odaklanmak Zorundayız!

Üretken olmak ile meşgul olmanın aynı anlama gelmediğini çoğumuz biliyoruz. Her iki durumda da, to-do list’lerimiz göz önünde olsa bile, üretken insanlar yaptıkları işlere odaklanma konusunda daha başarılıdırlar.

Üretken olan insan gün içerisinde ne yaptığını, yapması gerektiği için değil, neden yaptığını bilerek yapar. Planlanmış uzun vadeli hedeflerine, kısa vadeli adımlar atarak ulaşmanın peşindedir. Bir amaca sahip olmak ve o hedeflere doğru yürümek disiplin gerektirir. Hayır demeyi bilmeli, sağlığına dikkat etmeli ve başarısızlıklarla başa çıkmayı öğrenmelidir.

Sabah 9, akşam 5 mesai saatlerinde düzenli çalışmak üretken olduğumuz anlamı taşımaz. Her insan en verimli ve üretken olduğu saatleri bilmeli, üzerinde ciddi şekilde çalışılması gereken konulara bu zamanlarda yoğunlaşmalıdır. Yapılacaklar listenizde büyük ve hassas bir görev varsa, bunu enerjinizin en yüksek olduğu zaman diliminde ele almalısınız.

Yapılacaklar listesinde öncelikleri ayarlayamamak, kötü planlama yapmak, kararsızlık, son dakikaya kadar beklemek ve dikkat dağıtıcı şeylerle uğraşmak verimliliğinizi olumsuz yönde etkiler.

Araştırmalar, bir yerine birçok işi aynı anda yapmayı deneyenlerin verimlilik konusunda %40 kayıp yaşadıklarını gözler önüne seriyor. Bu yüzden mutlaka yapılacaklar listenizdeki işleri tek tek ele alın ve sadece o andaki işinize odaklanın. Gerektiğinde diğer işler için yardım isteyin, yardım istemek sizi küçük göstermez, tam tersi arkadaşlarınızda güven ve saygı uyandırırsınız.

Son olarak zamanınızı izleyin. Boşa geçirilmiş zamanın üretkenlik konusunda bizi kötü etkilediğini biliyoruz. İzlediğimiz tv saatlerini, mail cevaplama zamanlarını, sosyalleştiğimiz anları zaman çizelgesi olarak önümüze koyduğunuz zaman, hangi yolları izlememiz gerektiği konusunda net fikirler bulmak çok daha kolay olur.

Bu maddelerin yazılması kolay olsa da, uygulama kısmında çoğu kişinin bunları dikkate almadığını görüyoruz. Başarıya giden yolda, iyi odaklanan ve erteleme hatasına düşmeyen kişiler için “üretkenlik” sadece motive edici bir kelime değil, başarının kendisidir.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.