başka bir destan…

Bugünlerde bir destan furyasıdır gidiyor…

Doğrudur!

Gözünü kırpmadan vatan için toprağa düşenlerin bol olduğu bu coğrafyada, kadını ve erkeğiyle kahramanlık hikayesi çoktur.

Fakat gözden kaçan bir destan daha var:

Çocuk yaşta subay olma hayalleri kurarken, birileri kolay yoldan sınavları kazandığı için bu hayaline veda eden,

yıllarca dirsek çürüttüğü halde eğitimini aldığı dalda devlet kurumunda bir yer bulamayan, boş koltukları yandaş kadrolara kaptıran,

tüm liyakatına, dürüstlüğüne ve vatan hizmetlerine rağmen dışlanan, sürgün yiyen, hak ettiği mevkileri el öpenlere terketmek zorunda kalan,

topluma faydalı olma ateşiyle yanarken bir türlü atanamayan,

tırmalayarak kurduğu ticaretini, çocuklarının rızkını, hacıya hocaya bağış yapmadığı için batıran,

musluklar başkalarına gürül gürül akarken, yatırımına bir türlü teşvik alamayan,

sanatının içine tükürülen, araştırmasına ödenek alamayan, yaratıcı fikirlerinin önü tıkanan, duymazdan gelinen,

şöhretken yalaka olmadığı için yerin dibine batırılan,

iyi bir sporcu olmasına rağmen takımda yer bulamayan,

güçlü veya zenginin ölümüne sebep olduğu yakınının hesabını soracak yer bulamayan,

emeğinin hakkını alabilmek için yıllarca boşuna bekleyen,

bin yıllık yemiş veren ağacı rant uğruna hunharca kesilen,

bereketli toprakları, doğal güzellikleri hatırlı kişilerce yağmalanan,

inancı, kökeni, örf-adeti farklı olduğu için aşağılanan,

yazdıkları, söyledikleri yasaklanan,

tacize , tecavüze rağmen sessiz kalmak zorunda bırakılan, çocuk yaşta evlendirilen,

töre denen, kan davası denen feodal saçmalıklar yüzünden öldürülen, intihara sürüklenen,

tam bağımsızlık, emeğe saygı, eşitlik ve adalet mücadelesi verirken

kendisini diğerleriyle eşit görecek, eşit muamele edecek, hakkını savunacak bir devleti istemekten vazgeçmeyen

insanların destanı

Bu topraklarda,

önlerine dikilen tüm kalleş, hain, ayrımcı engellere rağmen,

cumhuriyet, bağımsızlık, özgürlük ideallerine düşman olanlara rağmen,

hala iyiliği,kardeşliği, vatanseverliği, aydınlığı, barışı ve ahlakı yaşatmaya çalışan

insanların yaşam kavgası

anlatılabilecek en büyük destandır…


Ümit ÖNER’in insanlık gündemi hakkındaki yazılarına Medium sayfasından ulaşabilir, paylaşımlarını İnsanlık Gündemi yayınından veya Twitter ve Linkedinde takip edebilirsiniz.

İlginizi Çekebilir:

daha fazlası için İnsanlık Gündemi yayınını takip edin

Like what you read? Give Umit Oner a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.