Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Bankalara Mı Güveneceğiz Yoksa Kriptolara Mı?

Bitcoin, ekonomi tarihinin en büyük balonu mu yoksa kurtlar sofrası olmuş küresel finans sistemine bir alternatif mi? Mevcut parasal ve finansal sistemin kalbinde kurulu olan bankacılık sektörü adeta bir kara kutudur. Bankacılık düzenlemeleri, kanunlar ve banka şartları baştan aşağı bubi tuzakları ile doludur. Zaten bu tasarlanmış düzen sayesinde sıradan halk sürekli punduna getirilip bankalar için çalıştırılmaktadır. Bankalar, vitrinde finansman kaynağı gibi görünse de özünde haciz yoluyla varlıkların el değiştirme istasyonudur.

Ne kadar sevimli, güleç, toz pembe ve bıcır bıcır duruyorlar değil mi? (hehehe bankaların sevimli maskotları jpg)
Resim: Fed bilanço büyüklüğü. — (FED’in her seferinde krizleri aşmak için piyasaya karşılıksız bastığı para miktarını gösterir!!!)
$’ın rezerv para olma gücünü kaybetmesiyle Weimar Almanya’sının içine düştüğü korkunç hiperenflasyona ABD de düşecek.
merkeziyetsiz para birimlerinin sonu

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me