Bill Gates’den Öğrenebileceğimiz 3 Şey

Can Balkaya
Oct 2, 2019 · 4 min read

Bill Gates; (her ne kadar bazı yerlerde birinci olarak anılsa da) şu an Dünya’nın en zengin ikinci insanı, şu an dünyanın en değerli şirketi olan Microsoft’un ve Dünya’nın en büyük vakfı olan Bill & Melinda Gates Vakfı’nın kurucusu. Sırf bu saydıklarımdan bile Bill Gates’in ne kadar sıra dışı bir insan olduğunu anlayabiliriz. Bir de böyle bir insanın yaptığı ve yapmakta olduğu işleri araştırdıkça, Gates, size daha sıra dışı gelecektir. En azından bana öyle geliyor. Böyle bir insanın aklından geçenleri bile öğrenmek istersiniz öyle değil mi? En azından ben isterim 😁. Eğer sizde benim gibi düşünüyorsanız yakın bir zaman içerisinde (20 Eylül’de) çıkan “Inside Bill’s Brain” adlı Bill Gates’in beyninin içinde neler olduğunu anlatmaya çalışan belgeseli sizlere şiddetle tavsiye ederim.

Belgeselin Fragmanı

Kendime örnek aldığım insanların başında gelen bu insan ile alakalı böyle iyi bir içerik olunca, sizlere bu belgeselde dikkatimi çeken noktaları anlatmak istedim. Umarım bu yazı sizlere katkı sağlar.

Yalnız şunu da söylemek isterim, bu yazı, çok fazla spoiler içermektedir.


Kitap Okumak

“Inside Bill’s Brain” dizisini izlemeden önce de, Bill Gates’in çok kitap okuyan bir insan olduğunu “gatesnotes” isimli blogundan da biliyordum, ama bu belgeseli izledikten sonra Bill Gates’in gerçekten çok (ama çok) fazla kitap okuduğunu öğrendim. Belgeselin bir bölümünde Gates’in asistanı, bir bez torbanın içine yaklaşık 10–20 tane kitap koyuyordu, ve diyorduki “Bu kitaplar her hafta yenileniyor”! Belgeselin başka bir kısmında ise Gates’in bir arkadaşı, Gates’in saatte 150 sayfa okuyabildiğini söylüyordu! Açıkçası, bunu ilk duyduğumda üzüntüyle karışık (değişik) bir duygu yaşadığımı söyleyebilirim; genelde çevremdeki insanların büyük bir çoğunluğu (özellikle okulda 😄) benim çok kitap okuduğumu söylerler, ama Bill Gates’le kendimi karşılaştırdığımda bir an kendimi neredeyse hiç kitap okumayan biriymiş gibi gördüm. Ayrıca Gates, çok kitap okumanın yanı sıra, (özellikle Dünya’daki sorunlara çözüm önerileri getirmek için bunu yapıyor) bir hafta boyunca kendini çoğu şeyden soyutlayıp sadece yazıyor, düşünüyor ve kitap okuyor. Gates, bu yaptığı etkinliğe “Düşünce Haftası” diyor. Bence herkesin, en azından yılda bir defa Gates’in “Düşünce Haftası”na benzer bir etkinlik yapması gerek. Kendimden örnek vermek gerekirse, ben, en azından yaz tatillerimin küçük bir kısmında kendimi (elimden geldiğince) çoğu şeyden soyutlayıp, kendimi okumaya, yazmaya ve düşünmeye verdiğim oldu, ve bunun çok katkısını gördüğümü (bu zamanların beni kendime getirici olduğunu) söyleyebilirim.

Zamanı Kullanmak

Çok çalışmak tabiki bir işte başarılı olmanın en temel şartlarından bir tanesi, ama çok çalışmak kadar da önemli olan bir şey daha vardır ki o da nasıl çalıştığımızdır, ve bu nasıl çalıştığımızı da (büyük bir oranda) zamanı nasıl kullandığımız belirler. Belgeselde gördüğüm kadarıyla, Bill Gates, zamanın değerini çok iyi bilen bir insan; belgeselde asistanının dediğine göre, Gates, her zaman bütün planlarına tam zamanında uyan birisi. Sonuçta onun da belkide satın alamayacağı tek şey zaman! Lütfen, Bill Gates gibi bir milyarderin de tıpkı sizin gibi bir günde 24 saatinin olduğunu unutmayın; bunu düzenli olarak kendinize hatırlatmanız dahilinde planlarınıza uyma konusunda daha motive olacaksınızdır (en azından kendim için bunu söyleyebilirim). Özellikle bunu kendi yaşıtlarıma çok tavsiye ederim, çünkü gözlemlediğim kadarıyla, kendi yaşıtlarımın büyük bir çoğunluğu, planlarına (neredeyse hiç) uyamıyorlar, hatta çoğu plan bile yapmıyor! Nasıl bir sunumu doğaçlama bir şekilde yapmak ne kadar zorsa, doğaçlama bir şekilde çalışmak da bir o kadar zordur (en azından size sorun çıkartır). Sonuçta, sizi siz yapacak şey zamanınızı nasıl kullandığınızdır, ve zamanınızı iyi kullanmak için de, zamanınızı nasıl kullanmanız gerektiği ile alakalı plan yapmalısınız.

Fanatiklik

Eğer sizde Bill Gates gibi (ve diğer başarılı insanlar gibi) başarılı birisi olmak istiyorsanız; Bill Gates’de dahil olmak üzere bir çok başarılı insandan görebildiğimiz kadarıyla yapacağınız en önemli şeylerden birisi, sadece bir alanda (yani o başarılı olmak istediğiniz alanda) çok ama çok fazla çalışmaktır. “Fanatiklik” derken bunu kast ediyorum (daha doğrusu, belgeselinde Gates bunu kastediyordu). Bir alanın en iyisi yani o alanın eliti olmak istiyorsanız eğer o alanın resmen bir fanatiği olmak zorundasınız. Bunu ben söylemiyorum, Malcolm Gladwell Outliers adlı kitabında anlattığı üzere, tarihte bir alanda başarılı olmuş bütün insanlar, en az on bin saat, o başarılı oldukları alan ile alakalı çalışmışlardır. Bill Gates’e baktığımız zamanda bunu görüyoruz; daha kendisi üniversiteye başlamadan önce, yazılım konusunda piyasadaki en iyi yazılımcılar kadar (hatta onlardan daha fazla) bilgi sahibiymiş.


Evet. Bu yazımdan da bu kadar. Eğer bu yazıyı beğendiyseniz, Tomorrow’un bu yazısını sizlere tavsiye ederim:

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Can Balkaya

Written by

Content Creator and Software Developer. (TurkishKit and Betamat)

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade