Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Bir Motivasyon Kaynağı: Matthew Effect

The gap between rich and poor students going to university has reached record levels. (Kaynak: http://world.edu/gap-rich-poor-students-going-university-reached-record-levels/)

Matthew Effect yani diğer adıyla Matta Etkisi.

İlk olarak bu terimle Malcolm Gladwell’in yazmış olduğu Outliers kitabında karşılaşmıştım. Yazar, kitapta bu konuyu detaylıca ele almanın yanı sıra günümüz örnekleriyle bu konuya açıklık getiriyor. Bugün değinmek istediğim konu ise Matta Etkisi’nin motivasyonla olan ilişkisi.

Kısaca açıklamam gerekirse Matta Etkisi, bir insan başarıya ulaşırken sadece çok çalışmasının bu başarıya ulaşma yolunda başlı başına etkisi olmadığını söyler. O kişinin doğmuş olduğu zaman, hangi ülkede hangi imkanlarla yaşadığı o insan için bir o kadar önem taşır. Yani Bill Gates’in şu an olduğu kişi olmasının sebebi, annesinin bir öğretmen ve iş kadını, babasının ise bir avukat, teknolojinin yeni boy gösterdiği zamanlarda daha çok küçük yaşta olması ve hedefi için çok çalışması onu bugünkü Bill Gates haline getirdi.

Bizim öyle imkanlarımız yok! Abi sen bana imkan vermiyosun..

İtiraf edelim hepimiz üç aşağı beş yukarı bu durumdayız. Bu bir taraftan bakınca da sızlanma şeklimiz. İçimizden büyük inovatif projelerin çıkmaması veya global olarak herkesin bileceği şekilde hem kendimizi hem de ülkemizi tanıtamamızın sebebi de budur. Fakat dikkat çekmek istediğim bir nokta var ki o da hepsinde gördüğüm ortak özellik olan “bir şeyler için çok çalışmak.” Bir şeyler. Yani başarılı insanların hemen hemen hepsinin en az bir hedefi var. Bazısı için para, bazısı için bilgi ve bazısı için iyilik. Bu insanlar hedefleri için çalışırken doğdukları zamanın imkanlarını ellerinden geldiğince en iyi şekilde kullanmışlar. Bill Gates de bunun bir örneği, Yemek Sepeti’ni kendi imkanlarıyla kurup $ 700k ‘a satan Nevzat Aydın da.

Bu insanların yine hemen hemen hepsi, elinde olmayan şeyin peşinden gitmişler. Hedefleri her ne ise ona ihtiyaç duymuşlar. Havalı kelimeler ile konuşmamışlar, sızlanmamışlar ve sürekli çalışmışlar. Jeff Bezos’un 9–6 mesaisini sevmiyorum diyerek sadece konuştuğunu hayal etseniz yeterli olur diye düşünüyorum.

Başarılı insanların ortak özelliği it gibi çalışmalarıdır. Başka bir şey ne duydum ne gördüm.. - Cem Yılmaz

Peki gelelim motivasyonla Matta Etkisi’nin birbiriyle olan ilişkisine. Bizler eğer gerekli motivasyonumuzu sağlarsak Matta Etkisi’nin bizi de sarması kaçınılmaz. Eğer motive olmanızı gerektirecek hiçbir şey yoksa maalesef başarı da Matta Etkisi’ne girmek de ufukta dahi gözükmeyecek kadar uzak duruyor. Eğer açsanız ve karnınızı doyurmanız gerekiyorsa, kendinizi motive edersiniz. Motive ederseniz yaparsınız.

Faydalı olması dileğiyle, motivasyonla kalın :)

Takip edin;

--

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Furkan Bozdag

Furkan Bozdag

I don’t know what’s happening here? | sr. software engineer

More from Medium

Why Is My Xbox One So Slow? How to Stop Lagging on Xbox?

Of motion and moods

President Mwai Kibaki, One of Kenya’s Finest Sons

Retired Kenyan President Mwai Kibaki

Constantly Feel the Need to be Stimulated by Social Media?