🎶 CD öldü, yaşasın plaklar!?

Mert Erbil
Mar 4, 2018 · 3 min read
🎵 Ortaokul ve lise dönemimin epey büyük bir kısmı benim de böyleydi.

En son ne zaman bir müzik CD’si aldığınızı hatırlıyor musunuz? Ya da soruyla biraz oynayalım, en son ne zaman tek bir albümü baştan sona dinlediniz? Bir başka soru, en son ne zaman bir oynatıcıya CD taktınız?

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımın arabasında müzik CD’leri görünce yaşadığım nostalji hissini muhtemelen çoğunuzla paylaşıyorumdur.

Soruların cevaplarının hatırlayamayacağınız kadar uzakta olması normal, zira 2000'lerde müzik CD’leri ciddi bir düşüşün içinde. 2001 yılında 800 milyon adetten fazla CD satılan ABD’de, 2017 itibariyle sadece 89 milyon CD satılmış. Bu kadar CD’yi bile kim ne yaptı, bilemiyorum.

🎧 CD almıyorsak da müzik dinlemeyelim mi?

Nedeni malum, 2017 yılında ABD’de müzikten elde edilen gelirin %67'si Apple ve Spotify’ın hanesine yazılmış. Böyle bir ortamda, bozulmaya müsait, çok da kaliteli bir ses sağlamayan ve değiştirilemeyen CD’lerin bu kadar uzun süre hayatta kalması bile oldukça ilginç. Best Buy da, 1 Temmuz itibariyle CD satışını kaldıracağını açıklamış, bir diğer teknoloji perakendecisi Target’ın da benzer bir karar alacağı konuşuluyor.

🎼 Kabul ediyorum, çok param olsa ben de eve bir tane plak oynatıcı alırdım muhtemelen. Çok güzel değil mi ama?

Fakat işin ilginç yanı ise, plak satışları 7 yıldır çift haneli satış büyümesi yaşıyor. 2017 yılında 40 milyon adet satılması ön görülmüş olan plakların, 1981 yılından (tarihi zirve) beri ilk kez milyar dolar barajının üstüne çıkması da mümkün. Fonksiyonel amacından ziyade koleksiyon ve rafine bir hobi simgesi olan plakların Spotify üstünden bile satıldığını düşünürsek, müzik erişimi yaygınlaştıkça satışının artacağı bile tahmin edilebilir.

💿 CD’den ziyade, müzik dinlemeyi sevdiren kasetlerle bir duygusal bağım olduğunu söyleyebilirim, bir dönem ziyadesiyle kasedim de olduğu doğrudur. Fakat ömründe hiç plak dinlememiş olan biri olarak, plak hype’ı ne yalan söyleyeyim beni de etkiliyor. Genellikle 60'lar — 80'ler arası müzikleri dinlediğim için güzel bir plak oynatıcı ve bir Bob Dylan, David Bowie veya Queen plağına muhtemelen hayır demezdim. Ama yine de, elimin altında Spotify olması gerçekten büyük bir nimet. Bunca yıl kaset ve CD çekme faslını geçiyorum, MP3 player’a şarkı atmayla bile nasıl uğraşmışım, inanamıyorum.


Bu yazı, ilk önce www.hypeoldu.com adresinde ve Hype Oldu bülteninde yayınlanmıştır. Eğer bu ve benzeri yazıların her çarşamba e-postanıza gelmesini isterseniz aşağıdan buyrun:

Sizi de bekleriz efendim 🤗

Podcast| Youtube | Slack | Facebook | Twitter | Instagram | Kodcular

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür.

Mert Erbil

Written by

product manager in peter parker life, your friendly neighborhood internet & digital media lover during superhero hours (www.merterbil.com for personal info)

Türkçe Yayın

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog platformudur.

More From Medium

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Korona Sonrası Yeni Normal

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Mahalleden Arkadaşlar ya da Reisçilik Üzerine

More on Türkçe from Türkçe Yayın

More on Türkçe from Türkçe Yayın

Mavi Çocuk

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade