Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Covid19 Laboratuvarda Üretilmiş Olabilir Mi?

psychologytoday
psychologytoday

Son günlerde tartışmalara sık sık konu olan bu ihtimal hepimizin kafasını kurcalıyor. Eğer gerçekten insan tarafından laboratuvarda üretilmiş ise neden bu yola başvurulmuş olabilir?

Her seyden önce teknolojinin gelişmesiyle birlikte toplumların maddi ve manevi olarak refah seviyesi yükseldi, ortalama yaşam süresi ve nüfus da buna bağlı arttı. Sonuç olarak dünyanın kaynakları insanlara yetmemeye başladı, bu noktada virüsün en çok yaşlıları etkilemesi de destekleyici bir faktör gibi gözüküyor. Dünyayı yöneten insanlar bazen acımasız ve duyguları yokmuş gibi davranabiliyor.

İkinci olarak bu ihtimali düşünmeye iten şey ise; hepimizin bildiği gibi artık nesnelerin interneti çağındayız; makineler ve robotlar kendi içlerinde haberleşebiliyor, evet insana ihtiyaç olmadan karmaşık işlemler tamamlanabiliyor. Amozon gibi dev firmalar ürünleri dronelar ile iletmeye başlamıştı ya da insansız fabrikalar devreye alınmaya başlanmıştı ancak hiçbir zaman bunların gerçek simülasyonu yapılamadı, bu günlerde kendimizi evlerimize kapattığımız ve dünyada çoğu ülkede olağanüstü hal ilan edildiği zamanlarda bu simülasyonu yapmak için muhteşem bir fırsat. Çünkü robotlar, makineler hastalık kapmıyor. Sürecin sonunda belki de robotlar daha çok içimizde olacak. Bu, aynı zamanda şüphesiz ki bir teknoloji savaşı.

İşin manevi boyutunu düşünürsek; coronadan önceki süreçte insanlık tarihinin en doyumsuz zaman dilimini yaşıyorduk belki de, hepimiz en bencil kimliklerimizle bireysel arzular peşindeydik, 24 saat doluydu sokaklar, biraz kendi başımıza kalıp düşünmeye, özümüzü inmeye ihtiyacımız vardı belki de…

Doğal yaşama müdahale edip, bizim dışımızdaki canlılara fazlaca zarar veriyorduk, doğayı her açıdan kirletiyorduk. Doğanın da bize tepkisini, yapay ya da gerçek bir virüsle göstermiş oldular. Petrol için yapılan savaşlarının manasız olduğunu somut olarak kanıtlamak istediler belkide hepimize.

Tüm bunların yanında büyük resim elbette daha derin…

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Successmonster

Felsefe, psikoloji, uzay ve teknoloji alanlarındaki bilgi birikimimi arttırmak, arşivlemek ve fayda sağlamak amacıyla açılmış bir blog… twitter:ysmnckm