Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Dökültü

İnsan bazen duygularla dopdolu olur da dökemez içini. Bir anda boca etmek ister tüm hissettiklerini. Ya kelimeler yetmez, ya da yeterli değildir kelimeler.

Dökülmek lazım yine de. Bir dosta, bir kağıda, bir ekrana… Şekersiz içenlere inat bol şekerli bir çaya bazen. Hiç istenmeden dışarıda kalınan soğuk ve yağmurlu bir akşamda dökülmek lazım sokaklara. Bastırmak yerine duyguları, dökmek lazım sokaklara. Yağmur temizler nasılsa.

Sevmek lazım içinde geçen onca mücadeleyi. İyiyle kötünün savaşını izlerken içindeki, sevgi göstermek lazım iyiye. Sevgide sabretmek, sabretmeyi sevmek lazım biraz.

Yine dökemedim içimi. İçimde kaldı kelimeler, üst üste, yan yana. Sana dökülmek istedim, olmadı yine. Sokaklar, yağmur ve ben. Yürüdük yine dökülemeden.

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store