Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Markasızlaşma Nedir?

Debranding nedir?

Debranding dilimize markasızlaşma olarak geçmiş olsa da bir markanın pazarlama stratejisi olarak logosundan ismini kaldırmasına denir. Pazarlama dünyasına debranding adı yaklaşık 20 yıl kadar önce girmiş olsa da günümüzde hala kullanan birkaç tane marka bulunmaktadır. İlk olarak kısa süreli debranding ile logosundan ismini kaldıran marka Coca-Cola olmuştur; daha sonra kısa süreli debranding modelini Nutella, müşterileri için kişiselleştirme seçeneği sunarak uygulamıştır.

Dünya genelindeki debranding kavramı, markanın ürün veya logodan tamamen ismini kaldırması olarak geçmektedir. Buna göre, Starbucks, Nike, Apple ve Mercedes gibi dünya lideri markaları sıralayabiliriz.

Özellikle pandemi ile markalar arasındaki rekabetin artmasından dolayı markalar farklılaşmak için birçok strateji geliştirip uygulamaya çalışmaktadır. Debranding, bu stratejiler arasında en çok risk taşıyan pazarlama taktiğidir. Markalar daha az kurumsal gözükerek, kitlelere daha sıcak bir yaklaşımda bulunmak istemektedirler. Yenilikçi ve samimi gözükmek, marka bilinirliğinin artması için oldukça önemlidir.

Markasızlaştırma

Debranding yapmak henüz büyük kitleler tarafından bilinirliği sağlayamamış markalar için uygun bir strateji değildir. Eğer geniş kitlelere erişmeden markasızlaşma yaparsanız, markanız tam benimsenmeden büyük pazarda kaybolma tehlikesi yaşayabilir. Marka bilinirliğinizin artması, değişime uyumlu olması ve belirli bir ürün kategorisi içinde akla gelen ilk marka olmak; markasızlaşma çalışması için olmazsa olmaz koşullardır. Yenilikçi ve sürekli uyum sağlayan markalar diğer markalara oranla daha fazla akılda kalmaktadır. Markanız güvenilir ve şeffaflığı sağlamadan debranding yapmak sizi başarıya götürmeyecektir. Güven temeli oluşmuş markaların, tüketicileri ile arasındaki samimiyeti artırmak için kullanılan markasızlaşma pazarlama modeli; logonuzu gören kişilerin aklında kötü değil iyi çağrışımlar yapacak olması gerekmektedir.

Dijital pazarlamada Debranding olarak geçen üç farklı model bulunur:

Coca-Cola, Nutella, Tadelle gibi markalar logolarından isimlerini kısa süreli kaldırarak müşterilerine kişiselleştirme deneyimi sunarak, kurumsallığı azaltan markalardır. Coca-Cola, ismini tamamen kaldırdığı ve marka adı yerine yaygın isimleri kullandığı farklı debranding kampanyaları bulunur.

Nutella ve tadelle’de logolarından isimlerini kaldırarak müşterilerine kişiselleştirme deneyimi sunan markalardır. Nutella, web sitesinde logo tasarımı üzerine müşterilerinin kendi isimlerini yazarak, çıktısını almalarını sağlarken; tadelle, “eğlen”,”başla” gibi harekete geçirici mesajlar iletmiştir.

Selpak, Gilette, Nescafe gibi markalar debrandingin jenerik markaya dönüşme modelini ortaya çıkarmıştır. Ürün kategorisinde ilk kez piyasaya sürülmüş olan markanın ürünü, o markanın ismini almaktadır.

Son olarak, modern debranding modeli ile markalar tüketicileriyle aralarındaki samimiyet bağını güçlendirmektedirler. Günümüzde markalar, logolarından isimlerini kaldırarak veya hiç kullanmadan sembolleşme yolunda ilerlemektedirler. Özellikle, dünya genelinde büyüme göstermiş markaların tercih ettiği ve sıklıkla karşılaştığımız bir debranding modelidir.

Siz de debranding (markasızlaşma) pazarlama modeli ile logonuzdan marka isminizi kaldırmak, tüketicinizle aranızdaki bağları güçlendirmek ve ilk akla gelen bir marka olmak istiyorsanız; marka bilinirliğinizi güçlendirmeniz gerekmektedir. Debranding pazarlama modeli yapmadan önce, profesyonel dijital pazarlama danışmanları ile marka bilinirliğinizi artırmak için çalışmalar yapmanız en doğru ilk adım olacaktır.

--

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Inolyzer - Sürdürülebilir Dijital Çözümler

Inolyzer - Sürdürülebilir Dijital Çözümler

Inolyzer olarak sürdürülebilir dijital çözümler noktasında sizlere web tasarım, sosyal medya, Amerika şirket kurulumu gibi birçok noktada destek veriyoruz.

More from Medium

Literature Link for Jan.2, 2022- Renewal

LMS vs. LXP vs. TXP — A Complete Guide to Help You Decide What You Need

I’ll Take a Burger With Everything — Except the Animals

Naming Your Fears