Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Delaware’da Ltd. Şirket (LLC) Nasıl Kurulur?

Amerika Birleşik Devletleri’nde şirket kurmak denilince ilk akla gelen Delaware Eyaletidir. Delaware eyaleti, Amerikan vatandaşı olan veya olmayan herkesin şirket kurmasına ve yasal olarak iş yönetmesine olanak sağlamaktadır. Peki Delaware’da Ltd. Şirket (LLC) Nasıl Kurulur?

Öncelikle Delaware’da kurulacak şirkete ait belge ve dosyaların hazırlanabilmesi için bu başlıklara karar verilmesi gerekmektedir:

• Şirketin ismi
• Sorumlu kişi veya kişiler
• Adres
• Sabit hat ve cep telefon numarası
• Şirket sahibi veya sahiplerinin bilgileri
• Yasal temsilci adresi

LLC şirketiniz için eyaletin ilgili departmanının belirlediği kural ve düzenlemelere uygun bir isim seçerek başlamalısınız. Seçilecek ismin eyalet içerisinde kayıtlı herhangi bir LLC şirket ile aynı adı taşımaması veya benzer olmaması gerekmektedir. Şirket ismini kararlaştırdıktan sonra, Kuruluş belgenizi hazırlamalı ve Delaware LLC departmanında tescil ettirmelisiniz. Kuruluş Dokümanları için “Articles of Organization”, “Certificate of formation” ve “Certification of Organization” gibi eyaletlere göre farklı terimler kullanılmaktadır; sonuç olarak hepsi aynı belgedir. Kuruluş belgesini tamamladıktan sonra yapılması gereken kuruluş harcını ödemektir. Kuruluş harcı fiyatları da eyalete göre değişiklik gösteren bir durumdur ve bedel ortalama olarak 100$ gibi bir miktardadır.

Delaware’da Ltd. Şirket (LLC) kurulum süreci ortalama 6–7 hafta sürebilmektedir. LLC şirketin yönetim yapısını, şirketteki pay sahiplerinin pay oranlarının belirtildiği, her üyenin görev tanımını, tüm üyeler arasındaki kar ve zarar paylaşım oranını, üyelerin hisse satışı işlemi gerçekleştirme durumu ve vergiler konusunda bir işletme anlaşması kurgulanabilir. Bu anlaşma Delaware eyaletinde zorunlu tutulmamış olsa da yapılması sizin ve şirketiniz için faydalı olabilecek bir yapıya sahiptir. Bu konulara şirket kurulumuna başlamadan önce karar vermeniz, süreç içerisinde atılacak adımların da dikkatli atılmasını sağlayacaktır.

Şirket kurulum süreci belgeleri tamamladıktan ve gönderdikten sonra başlamış olur. Yönetim aşamasına geçmeden yapılması gereken birkaç işlem daha bulunur. Delaware’daki Ltd. Şirketin kurulum işlemlerinin tamamlanmasından sonra, ilgili belgeler tarafınıza teslim edilecektir. Bu belgelerle birlikte geriye, post Corporation işlemlerinin yapılması, Employer Identification Number (EIN) edinme ve Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) başvurusunun yapılması kalmaktadır. Tüm bu işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra Amerika’da bir banka hesabı açarak Delaware’daki şirketinizi yönetmeye başlayabilirsiniz.

Amerika’da şirket kurulumu her ne kadar kolay gözükse de detaylı ve dikkatli planlamalarla hareket edilmesi gereken bir işlemdir. Bu süreçte yapılan eksik veya hatalı bir işlemde süreci yavaşlatabilir ya da baştan başlayabilirsiniz. Bu nedenle, Amerika’da şirket kurulumu hizmeti sağlayan ajanslarla birlikte çalışmanız bu sürecin daha başarılı ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktır.

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Inolyzer - Sürdürülebilir Dijital Çözümler

Inolyzer olarak sürdürülebilir dijital çözümler noktasında sizlere web tasarım, sosyal medya, Amerika şirket kurulumu gibi birçok noktada destek veriyoruz.