Delilik(mi?)

Bazen delirmek istiyor insan…

Hep aklı başında mı kalmamız gerekiyor? Hiç mi delirmemek lazım?

Acaba delirmenin de çeşitleri var mıdır? Trafikte delirmenin kimseye faydası yokken, Elon Musk gibi delirmenin bir çok kimseye faydası olabilir. Elon Musk üzerinden bir anlatım yapmanın kolay olacağını düşündüm.

Aslında bu soruyu onu anlatan kitapta kendisi soruyor?

  • Sizce ben deli miyim?

Tarihteki büyük karakterlere bakınca hepsinde az buçuk bir delilik olduğunu görüyoruz. Tabii delilik kavramını doğru ifade etmekte fayda var.

Aslında delilik, alışılmışın dışında birşeyler yaptığınızda size verilen isim oluyor. Kısacası anlaşılmaz olduğunuzda size deli diyebilirler, en önemli konu başkalarının delilik olarak gördüğünü sizin nasıl görüp algıladığınız.

O yüzden farklı bir şeyler başarmak istiyorsanız, deli olarak çağırılmayı da tuhaf gözle bakılmayı da kabul edeceksiniz.

Tarihten bugüne hatırlanan kişilerin çoğunun kendi zamanlarında biraz kaçık ve biraz da deli olarak isimlendirildiğini görüyoruz.

Sanırım tek dikkat edilmesi gereken konu deliliğin kendinize veya başkalarına zarar verip vermediği konusu, kendinize veya başkalarına zarar vermiyorsa doya doya yaşayın o deliliği, çünkü her zaman gelmiyor o delilik ilhamı.

Öyleyse herkesin biraz deli olmaya hakkı var, delilik zamanınız geldiğinde bazen bırakın gelsin, istediği zaman ‘o’ gider zaten…


Türkçe Yayın Sosyal Medya Hesapları

Facebook: https://www.facebook.com/mediumturkiye

Twitter: https://twitter.com/mediumturkiye

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.