Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Dijital Reklam Modelleri Nelerdir?

Teknolojinin gelişimi pazarlama ve reklam alanını da etkiledi. İnternet ve sosyal medya platformlarının hayatımıza girmesiyle geleneksel reklam çalışmaları başka bir boyut kazandı. Günümüzde şirketler internetin gücünü kullanarak, hedef kitlelerini genişletmeye ve bilinirliklerini artırmaya çalışmakta. Dijital reklamlar da burada devreye giriyor. Dijital reklamların verilebileceği birçok kanal ve model bulunmaktadır. Dijital reklam modelleri, hedef kitlenize hangi kanallardan, hangi şekilde ulaşabileceğinizin seçenekleridir. Instagram da gezen bir kişinin storyleri arasında yer almak mı? Yoksa ana sayfadaki gönderilerin arasında dikkat çekmek mi? Gibi seçeneklerin genel tanımına dijital reklam modelleri denir.

Genel olarak dijital reklam denilince akla gelen sosyal medya ve arama motorları oluyor. Ancak dijital dünyanın oldukça geniş bir okyanus olması, birçok farklı reklam modelini bizlere sunuyor. Google Ads, Facebook Ads başta olmak üzere Yandex, Instagram ve Twitter gibi platformlardan da reklam yayınlanabiliyor. Reklam modeli seçerken dikkat edilmesi gereken ürününüz olmalı. Eğer video ile anlatmanız daha doğru olacaksa, video reklam modelini kullanmak daha başarılı bir reklam çalışması anlamına gelir. Video reklamlarınızı YouTube üzerinden geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz, tıpkı geleneksel televizyon reklamcılığı gibi.

YouTube sosyal medya ve arama motorunu bir arada bulunduran, geniş kitlelere hitap eden bir platform. YouTube üzerinden içerik üreten kişilere söylenen hitap şekli olan “Influencer” kavramı dijital pazarlamada reklam modeli olarak da kullanılmaktadır. Affiliate marketing veya doğal reklamcılık da diyebileceğimiz reklam modeli, karşılıklı bir iş birliği şeklinde gerçekleşen dijital pazarlama ve reklam çalışmasıdır. YouTube ve Instagram başta olmak üzere bu kanallardan benzer hedef kitleye sahip olan kişiler aracılığıyla ulaşırsınız. Ürün veya hizmetlerinizi video içeriklerinde, Instagram hikayelerinde veya gönderilerinde inceleyip, yorumlarını paylaşırlar. Doğal bir içerik olduğu için sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi duyulur.

Geleneksel reklamcılığa biraz da olsa yakın kalmış olan mailing çalışması, yapılabilecek başka bir reklam modelidir. Üyelik bilgileri, anketler gibi verilerden elde edilen e-posta hesaplarına düzenli aralıklarla tanıtım e-postaları göndermek. Düzenli aralıklarla yapılması, içeriğine kampanya veya indirim gibi ilgi çekici, harekete geçirici mesajların eklenmesi halinde günümüzde etkisini belli eden bir reklamdır. Dijital reklam yönetimi yapmak, reklamların analizlerini sürekli takip etmek ve raporlamak gereken, devamlılık isteyen bir süreçtir. Bu nedenle, dijital reklam bütçenizi etkili kullanmak için dijital pazarlama ve reklam ajansı ile birlikte çalışmak bu sürecin daha sağlıklı yürümesine yardımcı olacaktır.

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Inolyzer - Sürdürülebilir Dijital Çözümler

Inolyzer olarak sürdürülebilir dijital çözümler noktasında sizlere web tasarım, sosyal medya, Amerika şirket kurulumu gibi birçok noktada destek veriyoruz.