Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Dinci Beşer vs Dindar İnsan

Son yıllarda yaşanan hadiseler sonrası toplumun değerleri alt üst olmuş durumda. Kitleler her daim medyanın elinde oyun hamuru gibiydi ve bu hiç değişmedi. Ancak son verilen şekille toplum iyice kutuplaştırıldı ve zarar görenler şekli verenler değil, yine toplumun kendisi oldu.

İki şekil en tehlikelisi, anlatayım.

En tehlikeli birinci şekil dinciler. Bu noktada dinci ile dindar arasındaki farkı paylaşıp sonra ikinci şekli anlatacağım.

Allah’a yakınlığı, güzel ahlaklı olmayı, bu dünyadan kimseyi rahatsız etmeden ve insanlığa sadece iyiliği dokunarak geçip gitmeyi gaye edinen dindar insanla, dini dünya emellerine alet eden dinci beşer arasında ciddi bir fark vardır. Dindar insan hamaset yapmadığı gibi hamasete de karnı toktur. Hamasî konuşanları sevmez, dinlemez. Bağırıp çağıranlarla aynı ortamda bulunmaz, onlara paye verip daha çok bağırmalarını desteklemez. Dinci beşerin ise hiçbir değeri yoktur. Hayatının gayesi -sözde- dini korumak amacıyla etrafa saldırmaktır. Hep kendisine gösterilen belli birilerini düşman addeder ve tüm hayat enerjisini düşmanlığa harcar. Kendini düşmanlığı üzerinden tanımlar. Karşıda dine saldıranlar vardır, o da o düşmanlarla savaşan mücahittir. İşin komik yanı şudur ki, düşman saydığı insanların çok küçük bir kısmı bile gerçekten dine düşman olsa, kendisinin dinî değerlere verdiği zarar kadar zarar vermiyorlardır.

Dinci beşeri tanıyalım. Ev içinde babalarının siyasetle ilgili sürekli ve ileri geri fikirlerine çok maruz kalmışlardır. Babaları medyadaki her türlü din eksenli hamasete ve propagandaya çabuk kanan eğitimsiz insanlardır. İyi niyetlidirler, fakat cehalet suçtur. İnsan cehaletinden ötürü bir tongaya düştüğünde bilmiyordum deyip kurtulamaz. Ev içinde sürekli olarak dine saldırı olduğu ve onu savunmak gerektiği üzerine propaganda cümleleri uçuşur. Bu ev ortamında büyüyen çocuk hayatın gayesi olarak dini korumayı beller. Ancak bunu yaparken babasından gördüğü hamaset eksenli savunma mekanizmasıyla dinin de namusunu beller.

Her gün etrafınızda dinci beşerlerle karşılaşıyor olduğunuzu bildiğim için portreyi daha fazla detaylandırmayacağım.

Sadece dinci beşeri tanıyın ve onları kışkırtacak sözlerden kaçınmaya çalışın. Zira onlar kışkırtılmaya hazır yaşarlar ve bundan beslenirler. Siz onları kışkırttığınızda onlar sizin sözlerinizin on kat üstüne çıkarak saldırırlar. Sizi neyin kızdırdığını çok iyi bilirler. Çocuklukları bunun idmanıyla geçmiştir. Babalarından aldıkları eğitimle size nereden saldıracaklarını bilirler. En değer verdiğiniz şeylere küfredeler ve bundan zevk alırlar. Sonuç olarak onları muhatap almak onların ekmeğine yağ sürdüğü gibi, elde edilecek şey toplumun zararından başka bir şey değildir.

Anneleri genelde güzel insanlardır, bir çoğu da dindardır. Babanın saldırganlığından nasibini alan ve sabretmeyi erdem bilen dindar anneler. Materyalist hayatın içinde yer edinemedikleri ve sosyal baskı altında oldukları için haklarını savunamazlar. Çocuklarına güzel ahlak vermeye çalışsalar da inşa etmek zordur, yıkmak kolaydır. Çocuklar genelde babanın yıkıcılığını tercih ederler.

Gelelim en tehlikeli ikinci şekle. Bu da dinci beşer ile aynı seviyede zararlıdır. Bu sefer sadece baba değil, annenin de ciddi tesiri altında hamaset eğitimi görmüştür. Kendisini daha çok din karşıtlığı üzerinden tanımlayan, laiklik deyince sadece devlet yönetiminde dinin etkisinin olmamasını değil, hayatın her alanında etkisinin kırılması gerektiğine inanan bir şekildir. Bu şeklin en büyük tehlikesi dinci şekli devamlı tahrik etmesindedir. Dinciler nasırsa, bu isimlendiremediğim ikinci şekil onları kanatmak için kaşıyan tırnak gibidir.

Bu ikinci şeklin bir diğer tehlikeli yanı ise dinci beşer ile dindar insanı ayırt edememesidir. Karşılarına geçip ‘İslam’ deseniz mesela, size hemen bilenirler. Veya bir ayet okusanız ağızları köpürmeye başlar. Sorduğunuzda Müslüman olduklarını söylerler ama Kuran’daki birçok ayeti kabul etmezler.

Bengisu Müslüman mı diye sorsanız ona bi yorum yapamam, Allah bilir derim. Bengisu iyi bir Müslüman mı diye sorsanız ona da bi yorum yapamam, Allah bilir derim. Ama kim Müslüman değildir diye sorarsanız söylerim, Kuran’ın tek bir ayetini inkar eden Müslüman değildir derim. Kıvırmaya gerek yok.

İşte ikinci şeklin en büyük diğer tehlikeli yanı toplumun içindeki gerçekten dindar olan naif insanları dinci beşerden ayırt edememeleridir. Bu yüzden devamlı olarak dindar güzel insanları kıracak şekilde konuşurlar ve dindar birçok insanın dinci beşere dönüşmesine zemin hazırlar, dincilerin hamaset tuzaklarına düşmelerine sebep olurlar.

Evet, beşer olmak kolaydır. Herkes beşer olarak doğar ve büyür. Ancak insan olmak bir meziyettir, üzerine çalışmayı, kendini zorlamayı gerektirir. Kendi haline bırakılan, kendisini kendi doğasına bırakan insan hayvandan aşağı derecelere düşer.

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store