İllüstrasyon: Elvan Üzümcü

Dokunur Hayat

Düşer yere yaşanmışlık
gölgesinde tomurcuk
dokunsan yaprak döker
dokunsan uçurtmalar takılır
üstüne yığılır çiğ tanesi

dokunur hayat
rüzgar kesilir
elde avuçta kırışıklık

11 Eylül 2018, Uyumkent

Facebook | Twitter | Instagram | Slack | Kodcular | Editör | Sponsor