Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Ekonomide Fiyatlar Can Yakacak!

Ülkeye Bir Cisim Yaklaşıyor…

Sırasıyla dünyada sürekli fiyat artışları yaşanan garip guraba ülkeler. Kaynak: https://tradingeconomics.com/country-list/inflation-rate
Uluslarası FAO Gıda Endeksi Mayıs .jpg — Kaynak: http://www.fao.org

Sonsöz:

📣 Yazar: Aegeanocturne sorgular, düşünür finans ve ekonomiyle ilişkilendirir. İşbirlik için aegeanocturne@pm.me

Enflasyon — ENAG - ekonomi — Döviz - gıda fiyatları- mokoko- mortıngenşıtrayze- kur sıçraması-fiyat endeksi — kışın 1 ekmek 4 lira

--

--

Kelimelerin gücüne inanan “Türkçe Yayın” içerik üreticiliğini desteklemek amacıyla yazarlara ve okuyuculara gönüllü destek sunan, kolaylaştırıcı bir yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
aegeanocturne

30 yaşında. Dijital pazarlama, ekonomi ve finans konularında uzman. Bilim,sanat,felsefe,grafik ve video montaj konularında ise meraklı. | aegeanocturne@pm.me