Günümüz İnsanı ve Kültür Üzerine

İnsan olarak dünya hayatı içerisinde şahsiyetimizin oluşmasında, içine doğduğumuz kültürün etkisi bir hayli fazladır. Karakterimiz, bizim dünyayı ve yaşamı anlamada bize yol göstericidir. Son üçyüz yılın egemen kültürü Batı Medeniyetinin, yaşamaya bir anlam bulamayışı insanları bugün intiharı bir kurtuluş olarak algılamasına sebebiyet verdi. Bu sebebiyetin en önemli nedeni bence insanı bir ortam olarak ele alışımızdan vazgeçmemizdir. İnsan bir birey bir özne olarak hayat sahasına çıkması, istenmeyen sonuçları daha da ağırlaştırdı. Son üçyüz yıldır insanın üstünlüğüne inanış bu çıkmazı daha sapa hâle getirdi. İnsan aklı düzen kurmak uğruna heryere karışmış, kararsız görüşleriyle her yeri bulandırmıştır. Son yıllarda kendine yer bulan ve hiçbir engelle karşılaşmayan çevrecilik anlayışı, insanın yaşam alanının korunmasını savunur. Asıl korunması gereken ortam ise insanın kendisidir. Her hangi bir hatayı düzeltecek gücü kendinde bulamayan insan, günü kurtarmak adına her geleni kültürü gibi kabul etmesi bu çağda sorumsuz teknolojinin, sözde sosyal medya akımlarının, temeli bozuk ilişkilerin temelini sağlamlaştırdı. Diploma ve yabancı dillerimizin, şahsiyet ve dürüstlükten daha fazla pirim yapmış olması çağımızın kültür yozlaşmasına bir örnektir. İnsanı bir projenin unsuru olarak değil, insanı bir proje olarak değerlendirerek bu çıkmazdan kurtulabiliriz.

Lokantada deniz ürünleri için kullanılan çatalın, üç sivri ucu olan minik çatal olduğunu bilmek sizi bu çağda kültürlü yapar ya da bir ıstakozun usulüne göre nasıl yenileceğini bilmek. Bir kadının tek başına ayakta duramayıp kendini ayakta tutacak bir erkeğe ihtiyacı oluşu, makyajsızılığı, utangaçlığı ve bir erkeğin ekonomiden, politikadan anlamayışı bu çağ için haddinden fazla kusurlu yapar insanı.

Dünyanın düzeleceğine inancım zayıf. Popüler kültüre maruz kaldığımızdan bu yana ecdadımızla aramızdaki uyuşmazlık bizi laçkalaştırdı. Ülkemizdeki refah seviyesi sorunu, insanın sağlam kafayla düşünmesinin önüne geçti ve anlık yaşama hissini kuvvetlendirdi. İnsan yalnızlaştı. Susarak anlaşabilen nesillerden konuşarak anlaşamayan nesillere evrilme sürecimiz tamam oldu.

Benimkisi, psikolojinin günümüzde uygulanma alanı gibi. Bozuk psikolojiyi düzeltmeye değil, bozuk olan psikolojisi nasıl daha az bozuk hale getiririm onun çabası. Allah sonumuzu hayır etsin.