Günlük Rutinlerin Kişisel Gelişim Üzerinde Etkisi

Günlük rutinlerin kişisel ve sosyal yaşam üzerindeki etkisi

Emirkan Karadeniz
Türkçe Yayın
Published in
3 min readFeb 5

--

Fotoğraf: Andrew Neel

Günlük rutinlerin kişisel gelişim üzerinde etkisi, birçok insan tarafından göz ardı edilen ancak çok önemli bir konudur. Günlük rutinler, hayatımızın her yönünde etkileri vardır ve kişisel gelişim üzerinde de ciddi bir rol oynar. Kişisel rutinler, insanların günlük hayatını…

--

--