Türkçe Yayın
Published in

Türkçe Yayın

Hayat Kalitenizi Yükseltecek 8 Alışkanlık

Bu hafta sizinle paylaşmak istediğim konu böyle hayatınızı değiştirecek sekiz tane alışkanlık. Daha önce Ece ile yaptığımız “Nasıl Alışkanlık Kazanırsın” serisine göz atmadıysanız bence oraya göz atın. Çünkü burada aslında anlatacağım şeylerin çoğunu orada konuştuk, yani en azından teorilerini orada konuştuk. Oraya bence göz atmalısınız derim.

Sizinle hayatımda böyle denediğim, benim hayatımı değiştirdiğini, geliştirdiğini düşündüğüm, bana iyi gelen, 8 alışkanlığı sizinle paylaşacağım. Tabii şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Hepimiz aslında farklıyız. Hepimizin farklı alışkanlıkları olabilir. Farklı istekleri olabilir. Hayata bakış açımız farklı ve farklı amaçlarımız olabilir. O yüzden kendinizi tanıyarak kendi hayatınıza alabileceğiniz alışkanlıkları belirlemek bence en önemli şeylerden bir tanesi. Bunu yapmak için de bence çok basit sorular var.

Alışkanlıkları belirlemek için kullanılacak sorular:

  • Ben hayatta ne istiyorum?
  • Beş yıl sonra kendimi nerede görüyorum?
  • O anki Çağrı’nın, beş yıl sonraki Çağrı’nın en etkili alışkanlıkları neler? Ne onu aslında oraya götürmeye başladı. Ne yaptığı için oraya doğru gitti, ne destekledi?
  • Dolayısıyla onu sorduktan sonra da kendimi buraya çekip şu an bu alışkanlığı edinmek için nasıl başlayabilirim?
  • Hayatıma ne katabilirim?

Belki de işte hani şunu düşünüyorum. Ben çok okumayı seviyorum ama yılda gerçekten de 52 tane kitap okumaya çalışıyorum. 2020’de yaptım. Hatta altmış dört falan oldu ama 2021’de bu sayı çok daha düşük oldu.

Şimdi ben tekrardan bunu hayatım katmaya çalışacağım. Çünkü ben 5 yıl sonra kendimi gördüğüm yerde, daha fazla bilgi sahibi olan, bildiğini farklı düşüncelerle, kendi bakış açısıyla yorumlayıp bunu anlatabilecek hale daha rahat getiren bir insan olmak istiyorum. Bunun için bu alışkanlığı kazanmalıyım.Bu alışkanlıkta aslında kitap okumak.

Zaten aslında bahsedeceğim 8 tane alışkanlıktan bir tanesi kitap okumak. O yüzden bu soruları sorup üzerine bakmak. Hani bunlar çok klişe sorular gibi de geliyor. Ama aslında klişe olan şey belki bunlarla bakış açımız. Çünkü ben kendime sorduğum bu sorunun yanıtı bana gerçekten çok fazla şey kattı. Ve bugün kazanmak istediklerimi üzerinden bu sekiz alışkanlığı kurguladım ve kendi hayatıma katmaya çalışıyorum. Katmayı deniyorum. Çünkü alışkanlıkla ilgili şunu da bahsederek girmek istiyorum.

Alışkanlığı bir kere bırakırsak, yapmama alışkanlığı kazanırız

Alışkanlığı bir kere bırakırsak bırakıyoruz. O zaman yeni bir alışkanlık kazanmaya başlıyoruz. O da o davranışı yapmamak. Yani ben kitap okumayı bırakıyorsam artık kitap okumayan birisi oluyorum. Dolayısıyla yapmam gereken şey, devam etmek, devam etmek, devam etmek!

Bölüm tüm podcast platformlarında yayında!

--

--

Düşünce ve fikir hürdür. 'Türkçe Yayın' her düşünce ve fikri duyurmayı amaçlayan özgür blog ailesidir.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store